VERKSAMHETSUTVECKLING

Kvalitetshöjande konsulttjänster

Våra tjänster inom verksamhetsutveckling av socialtjänsten

Verksamhetsutveckling i socialtjänst innebär att kontinuerligt utveckla privata och kommunala verksamheter i takt med att ny kunskap uppstår, samhällsförändringar sker och andra förutsättningar förändras. Syftet med verksamhetsutveckling är att bli bättre på att leda, styra och utveckla verksamheten och för att kunna använda resurser mer effektivt och på ett rättssäkert sätt.

Vi levererar kvalitetshöjande konsulttjänster för verksamhetsutveckling i socialtjänst där vi med hjärtat i fokus strävar efter att ge Sveriges befolkning en social välfärd i världsklass. Kvalitetsgranska och utveckla verksamheten med Pulsen Omsorg, kontakta oss. Vi hjälper er uppfylla era verksamhetsmål och höjer kvaliteten inom social omsorg för Sveriges befolkning.

Vi erbjuder konsulttjänster inom processutveckling, utbildning och support, projektledning, verksamhetsstöd, vikarierande handläggare och verksamhetsutveckling av socialtjänsten. Alla våra tjänster präglas av rättssäkerhet, mobilitet, säkerhet och ett effektivt arbetssätt som nära involverar individ, myndighet såväl som utförare.

Våra konsulter besitter god verksamhetskunskap och konkret erfarenhet av socialtjänstens olika områden då de i flesta fall kommer direkt från verksamhetssidan hos kommuner och privata vårdgivare. Vi stöttar och utvecklar era processer och arbete, inte bara kring era IT-system och användandet av Combine, utan med hela er verksamhet från ärendehantering till projektledning.

Vi utvecklar lösningar nära våra kunder med användaren i fokus då detta är en essentiell komponent för en lyckad verksamhetsutveckling i socialtjänsten. Genom att brukare och anhöriga är med och bidrar med sin kunskap kan verksamheter och tjänster anpassas efter vad som är viktigt för individen. Genom att leverera tjänster där vi alla arbetar tillsammans och enligt tydliga processer skapar vi rättssäkerhet – samtidigt som vi ger mer tid till den som behöver den – den enskilda individen.

Verksamhetsutveckling i socialtjänsten med Pulsen Omsorg

Med ett tätt samarbete och rätt fokus arbetar vi mot en gemensam vision – att skapa ett bättre välfärdssamhälle som kan ta hand om fler människor och ta hand om dem bättre. Vi tror att man med små medel kan skapa den stora skillnaden för den sociala omsorgen i stort.

Verksamhetsutveckling behöver vara en del av ert vardagsarbete, med både kontinuerligt lärande och tillämpande av förbättringskunskap för att öka värdet av vad socialtjänsten är till för. Upptäck våra tjänster för utveckling av processer och verksamhetssystem i socialtjänst och vård och omsorg.

lösningar

FRAMTIDENS DIGITALA LÖSNINGAR

Pulsen Omsorg support

Support

Hantering av incidenter och stöd till er verksamhet kring dagliga behov och önskemål.

Pulsen Omsorg Processutveckling

Processutveckling

Effektivisering och utveckling av metoder, processer och verktyg för att utveckla er verksamhet.

Pulsen Omsorg utbildning

Utbildning

Kompetenshöjning och kunskapsspridning för att vidareutveckla och effektivisera er verksamhet.

Verksamhetsanalys

Genomgång och utvärdering av nuvarande arbetssätt i organisationen för att effektivisera arbetet.

usp details

Support

Hantering av incidenter och stöd till er verksamhet kring dagliga behov och önskemål.

usp details

Processutveckling

Effektivisering och utveckling av metoder, processer och verktyg för att utveckla er verksamhet.

usp details

Utbildning

Kompetenshöjning och kunskapsspridning för att vidareutveckla och effektivisera er verksamhet.

usp details

Verksamhetsanalys

Genomgång och utvärdering av nuvarande arbetssätt i organisationen för att effektivisera arbetet.

Kundcitat

Såhär tycker våra kunder

"För oss var det viktigt att hitta en leverantör som delade vår vision både vad gäller teknisk lösning och i viljan att ingå ett partnerskap i nära samverkan. Pulsen Omsorg har den lösning som bäst motsvarade våra visioner kring ett modernt system som kontinuerligt utvecklas för att motsvara de krav som gäller om 10–15 år."

Håkan Olsson Representant Norrbottens digitala ekosystem

"Det är otroligt viktigt för oss att ha en bra relation till våra leverantörer, och det har vi alltid haft med Pulsen Omsorg. Sedan starten har vi fått bra gehör för våra behov och har kunnat utveckla saker tillsammans."

Annika Bärgård Västerås kommun

"Pulsen är i framkant när det gäller utveckling och den nya plattformen är modern och användarvänlig. Det i kombination med vårt goda samarbete har gjort att vi valt att fortsätta samarbeta med Pulsen Omsorg."

Claes Lagergren Socialchef, Täby kommun

Syftet med verksamhetsutveckling är att bli bättre på att leda, styra och utveckla verksamheten och för att kunna använda resurser mer effektivt och på ett rättssäkert sätt.

Vi erbjuder konsulttjänster inom processutveckling, utbildning och support, projektledning, verksamhetsstöd, vikarierande handläggare och verksamhetsutveckling av socialtjänsten

Vi stöttar och utvecklar era processer och arbete, inte bara kring era IT-system och användandet av Combine, utan med hela er verksamhet från ärendehantering till projektledning