En bättre socialtjänst

Verksamhetssystem för socialtjänst och LSS-verksamhet samt privata vårdgivare och utförare

Combine väver samman individer, myndigheter, utförare och andra aktörer för att skapa effektivare verksamhet och tryggare omsorg för individen. Det är ett säkert, webbaserat system för både kommunala och privata aktörer som är utvecklat för att stödja behovet av att dokumentera samt att ge ett välutvecklat processtöd. Boka en demovisning idag och upplev hur ett verksamhetssystem skapar en bättre socialtjänst

Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (2020:47) föreslår en mer jämställd, förebyggande, lättillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Utredningen föreslår också att kommunerna ska kunna erbjuda biståndsinsatser utan behovsprövning. För att kunna möta utmaningarna som socialtjänsten står inför krävs ett modernt och flexibelt verksamhetssystem för socialtjänst och LSS-verksamhet.

Vad är Combine?

Verksamhetssystemet Combine är en kombination av engagerade människor och modern teknik som har sin utgångspunkt i processkartläggning av socialtjänstens processer. Combine stödjer alla former av dokumentation inom verksamheterna SoL, LSS och HSL, och är ett komplett system för kommunala aktörer såväl som privata vårdgivare och utförare som utför uppdrag för landets kommuner.

Verksamhetssystemet är utvecklat av oss på Pulsen Omsorg, ett familjeföretag där många av våra medarbetare har bakgrund inom socialtjänsten eller vård och omsorg. Vi känner väl till utmaningarna som den sociala välfärdsomsorgen står inför och våra hjärtan bultar för teknik som underlättar omsorgen om människan. På Pulsen Omsorg utvecklar vi våra tjänster i samarbete med kunderna för att kunna skapa värde för våra kunders verksamhet.

Verksamhetssystem för socialtjänsten

Combine utvecklades efter en kartläggning av socialtjänstens processer och är därför särskilt passande för verksamhetsutveckling inom socialtjänst.

Personal som arbetar med SoL och LSS kan använda Combine för att:

 • Registrera uppdrag
 • Upprätta en genomförandeplan
 • Planera insatser för utförandet
 • Dokumentera hur målen skall följas upp
 • Föra arbets- och journalanteckningar
 • Upprätta olika typer av handlingar som är kopplade till uppdragen
 • Rapportera utförda insatser. Rapporteringen kan ske genom webbtjänsten eller via appen

Fördelar med vårt verksamhetssystem

Combine gör det enkelt att journalföra, registrera insatser och åtgärder samt föra strukturerad dokumentation över utförandet. Vårt verksamhetssystem för socialtjänst bidrar till en mer kostnadseffektiv och flexibel verksamhet. Det webbaserade systemet digitaliserar socialtjänsten och gör det möjligt för de olika aktörerna att komma åt nödvändig informationen oavsett tid eller plats ー vilket innebär att processerna hanteras på ett oerhört effektivt och smidigt sätt.

Fördelar med verksamhetssystemet

 • Hög säkerhet. Användarna kan kommunicera säkert med varandra, Läkemedelsverket har ansvar för tillsynen av den medicintekniskt klassade mjukvaran, driften säkras genom datahallar i skyddsklass 3 och kapaciteten övervakas dygnet runt.
 • Ökad effektivitet. Combine ger möjlighet att automatisera repetitiva arbetsuppgifter.
 • Möjligt att integrera. Genom att integrera verksamhetssystemet med andra leverantörers samt nationella tjänster blir verksamheten än mer effektiv när informationen är lättillgänglig och kan återanvändas
 • Löpande information. Relevanta aktörer får en automatisk avisering när en journalanteckning eller en genomförandeplan har uppdaterats.
 • Ökad kontroll och underlag för beslutsfattande. Möjlighet att få rapporter för verksamhetsuppföljning.
 • Tillgänglighet. Den enskilde kan via den integrerade e-tjänsteportalen ansöka om olika typer av insatser samt i realtid följa sitt ärende inom socialtjänsten och LSS-verksamheten.

lösningar

FRAMTIDENS DIGITALA LÖSNINGAR

Laptop Combine Inloggningssida

Verksamhetssystem för vård och omsorg

Combine är ett modernt och flexibelt system som även kan användas som verksamhetssystem inom vård och omsorg.

Legitimerad personal och personal som arbetar med HSL kan använda Combine för att:

 • Skriva in patienten
 • Dokumentera i patientens journalupprätta ett hälsoärende
 • Registrera klassifikation av vårdåtgärder
 • Skicka uppdrag till olika aktörer
 • Hantera mätvärden
 • Föra dokumentation kring vilka delegeringsbeslut som tagits och signera beslutet

Upphandling av verksamhetssystem för socialtjänsten?

Står du inför upphandling av verksamhetssystem för socialtjänsten eller har frågor kring hur vårt verksamhetssystem kan förbättra vård och omsorg? Kontakta oss för en demovisning som ger dig all information du behöver för att fatta ett väl underbyggt beslut.

Ja, våra IT-tjänster är anpassade efter både den kommunala och privata välfärdsomsorgen. Det är ett säkert, webbaserat system för både kommunala och privata aktörer som är utvecklat för att stödja behovet av att dokumentera samt att ge ett välutvecklat processtöd.

Verksamhetssystemet Combine medför flera fördelar. Exempel på dessa är hög säkerhet, ökad effektivitet, integrationsmöjligheter samt tillgänglighet. Combine utvecklades efter en kartläggning av socialtjänstens processer och är därför särskilt passande för verksamhetsutveckling inom socialtjänst.

Combine har en inbyggd, kontextbaserad hjälp. Utöver detta erbjuder Pulsen Omsorg en modern e-Learning via vår e-Learningportal samt har ett stort utbud av utbildningar som kan genomföras både på plats och på distans.