Pulsen Fastigheter

Valet för en komplett mötesupplevelse.

Borås första KRAV-märkta lunch– och konferensanläggning

Astern är det mest självklara val för en komplett mötesupplevelse i centrala Borås.

Bolaget ger utmärkt mathantverk i den KRAV-märkta lunchrestaurangen, hållbart fokus, digitala möteslösningar och professionell konferensservice.

Kontakta astern