Vision

Att skapa mer tid för omsorg i omsorgen

Pulsen Omsorg levererar verksamhetssystem till ungefär 25% av Sveriges kommuner. Det innebär mer än 75 individuella kunder, 2 000 000 invånare och +40 000 användare.

Pulsen Omsorgs produkt Combine har tjänster som bygger på en modern webbaserad plattform som effektivt knyter samman enskilda, myndighet och utförare. Socialtjänstlagens värden är styrande, den enskilde är i centrum för processen och yrkesrollerna samlas kring individen.

Vi tänker större än enskilda tjänster. Vi vill erbjuda verktyg som skapar mer tid för omsorg i omsorgen. För att möjliggöra ett effektivt digitalt ekosystem ligger fokus på standardisering och sömlös integration där olika tjänster knyts samman och kan förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Vi ska skapa mer tid för omsorg i omsorgen. Och vi ska förändra välfärden i grunden – med teknik som för människor närmare varandra, ökar livskvalitén, ger fler valmöjligheter och räddar liv.

VÅRA MJUKVARULÖSNINGAR

Verksamhetssystem för dagens och framtidens välfärdsomsorg

product-image

Combine Core

Navet i det digitala ekosystemet och grundplattformen för våra tjänster.

 • Hantering av myndighetsutövning samt uppdrag för vårdgivare
 • Stödjer dokumentation, journalföring och utförande inom SOL, LSS och HSL

Läs mer

product-image

Combine Plan

Marknadens mest moderna planeringssystem med användarvänlighet i fokus.

 • Webbaserad och tillgänglig oavsett plats, tid eller val av teknisk enhet
 • Komplett stöd för detaljplanering inom kommunal och privat välfärdsomsorg

Läs mer

product-image

Combine Act

Enkel återrapportering i farten – det mobila, enkla stödet i utförarens vardag.

 • Visualisering av planerade åtgärder
 • Återrapportering av utförda besök, insatser och åtgärder
 • Navigation och integrationer med lås

Läs mer

product-image

Combine Mobile App

Combine Mobile App är lösningen för dig som vill kunna arbeta på språng via telefon.

 • Säker inloggning, rapportering, signering och journalföring
 • Färdiga frastexter ger snabb inmatning och strukturerad dokumentation

Läs mer

product-image

Combine E-services

Enkel tillgång till tjänster som underlättar samverkan med socialtjänsten.

 • Integrerat med Combine Core för snabb och effektiv implementering
 • Kunden avgör vilka e-tjänster som skall publiceras

Läs mer

product-image

Combine Statistics

En tjänst för datadriven verksamhetsanalys som kan integreras med erat BI-system.

 • Ger tillgång till anonymiserad data för uppföljning och statistik
 • Skapa anpassade datauttag för att bygga egna rapporter

Kommer snart

Combine

ETT MODERNT DIGITALT EKOSYSTEM FÖR SOCIAL VÄLFÄRD

Pulsen Omsorg Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Personalen blir kontinuerligt informerad, delaktig och har full möjlighet att genomföra sitt arbete med hög kvalitet.

Combine_verksamhetssystem
Pulsen Omsorg Potential

Potential

Ett modernt system med stor potential för vidareut­veckling i enlighet med behovet hos dagens och framtidens verksamheter.

Pulsen Omsorg Integration

Integration

Sömlöst flöde i det digitala ekosystem med integration mot Pulsen Omsorgs system samt partners tjänster.

Pulsen Omsorg Allsidig

Allsidighet

Stödjer alla grundprocesser inom kommunal och privat omsorgsverksamhet från aktualisering till genomförande av uppdrag.

Pulsen Omsorg Effektivitet

Effektivitet

Webbaserade tjänster med tillgång oavsett tid eller plats för att effektivisera arbetsflödet samt slippa onödigt administrativt arbete.

usp details

Arbetsmiljö

Personalen blir kontinuerligt informerad, delaktig och har full möjlighet att genomföra sitt arbete med hög kvalitet.

usp details

Potential

Ett modernt system med stor potential för vidareut­veckling i enlighet med behovet hos dagens och framtidens verksamheter.

usp details

Integration

Sömlöst flöde i det digitala ekosystem med integration mot Pulsen Omsorgs system samt partners tjänster.

usp details

Allsidighet

Stödjer alla grundprocesser inom kommunal och privat omsorgsverksamhet från aktualisering till genomförande av uppdrag.

usp details

Effektivitet

Webbaserade tjänster med tillgång oavsett tid eller plats för att effektivisera arbetsflödet samt slippa onödigt administrativt arbete.

Kundcitat

Såhär tycker våra kunder

"För oss var det viktigt att hitta en leverantör som delade vår vision både vad gäller teknisk lösning och i viljan att ingå ett partnerskap i nära samverkan. Pulsen Omsorg har den lösning som bäst motsvarade våra visioner kring ett modernt system som kontinuerligt utvecklas för att motsvara de krav som gäller om 10–15 år."

Håkan Olsson Representant Norrbottens digitala ekosystem

"Det är otroligt viktigt för oss att ha en bra relation till våra leverantörer, och det har vi alltid haft med Pulsen Omsorg. Sedan starten har vi fått bra gehör för våra behov och har kunnat utveckla saker tillsammans."

Annika Bärgård Västerås kommun

"Pulsen är i framkant när det gäller utveckling och den nya plattformen är modern och användarvänlig. Det i kombination med vårt goda samarbete har gjort att vi valt att fortsätta samarbeta med Pulsen Omsorg."

Claes Lagergren Socialchef, Täby kommun

NYHETER

UPPTÄCK VAD SOM ÄR NYTT HOS OSS