Combine Plan

med brukare och personal i åtanke

Combine Plan är marknadens mest moderna planeringssystem där användarvänlighet och effektiva processflöden står i fokus. Tjänsten är webbaserad och enkel att få tillgång till oavsett plats, tid eller val av teknisk enhet.

Planera smart, effektivt och omtänksamt med den moderna, webbaserade tjänsten Combine Plan ー ett komplett stöd för detaljplanering inom kommunal och privat välfärdsomsorg.  Tjänstens unika funktioner gör det möjligt att optimera planeringen av insatser och åtgärder samt matcha brukarens behov med personalens schema och kompetens. Boka en demovisning idag och ta steget in i framtiden. 

 • Matchar brukarens behov med personalens kompetens
 • Webbaserad tjänst med tillgång oavsett plats eller tid
 • Utvecklas kontinuerligt med både utförare och brukare i åtanke
 • Skräddarsytt system för kommunal och privat välfärdsomsorg

Funktioner

Marknadens mest moderna planeringssystem

VAD ÄR COMBINE PLAN?

Combine Plan är ett planeringssystem utvecklat av oss på Pulsen Omsorg. Med systemet kan du möta individens behov av trygghet, kontinuitet och medicinsk säkerhet samtidigt som verksamheten kan använda personalen på ett sätt som skapar en bra arbetsmiljö, ökar arbetets kvalitet och är kostnadseffektivt. 

I systemet kan du exempelvis välja parametrar som tidsspann, besökets längd, insatser, behov av dubbelbemanning, kontinuitet, restid och fordon. Det är också möjligt att justera planen manuellt både inför och under arbetsdagen vilket skapar en flexibel planering där extrainsatser enkelt kan planeras in.

Combine Plan är en användarvänlig webbaserad tjänst som du får tillgång till när som helst, var som helst förutsatt att du har uppkoppling och en smartphone, dator eller surfplatta. Systemet fungerar fristående eller tillsammans med verksamhetssystemet Combine

Fördelarna med Combine Plan

Arbetsmiljö

Personalen blir kontinuerligt informerad, delaktig och har full möjlighet att genomföra sitt arbete med hög kvalitet

Effektivitet

Ett optimerat planeringsunderlag som skapar så mycket brukartid som möjligt på så lite arbetstid som möjligt

Kvalité

Au­tomatisk optimering som hjälper verksamheten att förbättra personkontinuiteten för att förse bru­karen med bästa möjliga kvalitet i utförandet

Laptop Combine plan schema
Tillgänglighet

En effek­tiv och användarvänlig lösning med snabb och enkel tillgänglighet dygnet runt, oavsett plats eller tid

Potential

Ett modernt system med stor potential för vidareut­veckling i enlighet med behovet hos dagens och framtidens verksamheter

Trygghet

Systemet innehåller en mängd funktioner för att tillse att rätt person går till rätt brukare på rätt tid samt genomför rätt insatser

COMBINE PLAN FÖR HEMTJÄNSTEN, SOCIALTJÄNSTEN OCH VÅRDEN

Den sociala välfärdsomsorgen präglas av hög arbetsbelastning för de enskilda medarbetarna ー en belastning som förvärrats de senaste åren på grund av Covid-pandemin. Förutom att personalen är hårt belastad, finns utmaningar inom både logistik och systemstöd för att kunna ge brukarna den vård och omsorg de har rätt till, på rätt tid och på rätt sätt… För att lösa dessa utmaningar, har vi utvecklat Combine Plan. Många av oss på Pulsen Omsorg har själva arbetat inom hemtjänsten, socialtjänsten eller vården. Våra erfarenheter driver oss att skapa tekniska innovativa lösningar som sätter omsorgen av människan i fokus. Tekniken ska fungera som en möjliggörare, inte en belastning.

EN MER REALISTISK PLANERING

Med hjälp av optimering, ruttplanering alternativt kopiering av en tidigare skapad plan, förser Combine Plan användaren med ett planeringsunderlag som enkelt kan justeras manuellt, både inför arbetsdagen, men även under arbetspassens gång. I Combine Plan kan du flexibelt och tidseffektivt planera extrainsatser och genomföra justeringar i planeringen.

I Combine Plan kan personalen tilldelas olika fordon eller färdsätt och sedan beräknas restiden baserat på det valda färdsättet och kartunderlag. Det finns även möjlighet att manuellt ändra restiden om det exempelvis blir snöstorm, en bro stängs av eller om framkomligheten påverkas på grund av ett evenemang.

ETT PLANERINGSYSTEM FÖR ATT MÖTA DEN SOCIALA VÄLFÄRDSOMSORGENS UTMANINGAR

Combine Plan är ett planeringssystem med stor potential. Förutom de nuvarande funktionerna, är systemet förberett med funktioner för AI och automation där du i framtiden ska kunna plocka in parametrar som exempelvis brukarens upplevelser av omsorgen för att kunna skapa bättre matchningar med personal och tider. Det är med andra ord hög tid att digitalisera socialtjänsten, hemtjänsten och annan social välfärdsomsorg för att höja både yrkesstoltheten och kvaliteten på den vård och omsorg som erbjuds. Tjänsten är skapad med både användaren och brukaren i åtanke, med syftet att skapa teknikutveckling i mänsklighetens tjänst.

FÖRDELAR MED COMBINE PLAN

 • Skapar bättre arbetsmiljö. Med Combine Plan kan du ge din personal en genomförbar dagsplanering där det är tydligt vad, hur och när en uppgift ska utföras. För att minska stressen planeras restiden efter verkliga förhållanden.
 •  Ger effektivare verksamhet. Tjänsten förser dig med ett underlag som ger brukaren så mycket tid som möjligt på så lite arbetstid som möjligt. Optimering, ruttplanering och möjlighet att kopiera en tidigare plan skapar förutsättningarna för en effektiv planering.
 • Ger trygghet för brukaren. Optimeraren använder sig av brukarens historik för att säkerställa att den/de som oftast besöker brukaren väljs för uppdragen och ser till att det blir en kontinuitet i omsorgen.

KUNDCASE

VI DIGITALISERAR VÄLFÄRDSOMSORGEN

Västerås fortsätter långt samarbete med Pulsen Omsorg

Nu väljer Västerås stad att skriva avtal för ytterligare fem år med branschens modernaste välfärdssystem Combine. Kommunen har använt Combine sedan 2013 och har tillsammans med Pulsen Omsorg utvecklat funktionaliteter som drastiskt ökat effektiviteten hos...

Läs hela artikeln

2/4

Pulsen Omsorg tecknar avtal med Norrbottens 14 kommuner om ett nytt ekosystem för omsorgen

Pulsen Omsorg tecknar avtal med Norrbottens 14 kommuner om ett nytt ekosystem för omsorgen

Norrbottens e-nämnd har tecknat avtal på upp till 16 år med Pulsen Omsorg och verksamhetssystemet Combine. Detta skapar möjligheten för unikt samarbete över kommungränser och på så sätt göra det enklare för Norrbotten att möta...

Läs hela artikeln

3/4

Vännäs och Bjurholms kommuner sluter tioårigt avtal med combine

Vännäs och Bjurholms kommuner sluter tioårigt avtal med combine

Pulsen Omsorg presenterar stolt att Vännäs och Bjurholms kommuner har skrivit avtal för 10 år med Combine – branschens modernaste välfärdssystem. Detta blir en nystart i samarbetet med siktet ställt på att möta framtidens utmaningar.

Läs hela artikeln

4/4

Täby fortsätter sitt långa partnerskap med Pulsen Omsorg

Täby fortsätter sitt långa partnerskap med Pulsen Omsorg

Täby kommun har skrivit ett nytt tioårsavtal med Pulsen Omsorg och verksamhetssystemet Combine. Kommunen har använt systemet i många år och ser utvecklingen av den nya plattformen som ett av skälen till att man fortsätter...

Läs hela artikeln

1/4

Västerås fortsätter långt samarbete med Pulsen Omsorg

Västerås fortsätter långt samarbete med Pulsen Omsorg

Nu väljer Västerås stad att skriva avtal för ytterligare fem år med branschens modernaste välfärdssystem Combine. Kommunen har använt Combine sedan 2013 och har tillsammans med Pulsen Omsorg utvecklat funktionaliteter som drastiskt ökat effektiviteten hos användarna.

Läs hela artikeln
2/4

Pulsen Omsorg tecknar avtal med Norrbottens 14 kommuner om ett nytt ekosystem för omsorgen

Pulsen Omsorg tecknar avtal med Norrbottens 14 kommuner om ett nytt ekosystem för omsorgen

Norrbottens e-nämnd har tecknat avtal på upp till 16 år med Pulsen Omsorg och verksamhetssystemet Combine. Detta skapar möjligheten för unikt samarbete över kommungränser och på så sätt göra det enklare för Norrbotten att möta framtidens behov inom omsorgen.

Läs hela artikeln
3/4

Vännäs och Bjurholms kommuner sluter tioårigt avtal med combine

Vännäs och Bjurholms kommuner sluter tioårigt avtal med combine

Pulsen Omsorg presenterar stolt att Vännäs och Bjurholms kommuner har skrivit avtal för 10 år med Combine – branschens modernaste välfärdssystem. Detta blir en nystart i samarbetet med siktet ställt på att möta framtidens utmaningar.

Läs hela artikeln
4/4

Täby fortsätter sitt långa partnerskap med Pulsen Omsorg

Täby fortsätter sitt långa partnerskap med Pulsen Omsorg

Täby kommun har skrivit ett nytt tioårsavtal med Pulsen Omsorg och verksamhetssystemet Combine. Kommunen har använt systemet i många år och ser utvecklingen av den nya plattformen som ett av skälen till att man fortsätter samarbetet.

Läs hela artikeln
1/4

Västerås fortsätter långt samarbete med Pulsen Omsorg

VI ÄR REDO, ÄR DU?
KONTAKTA OSS IDAG

  Hej, jag heter*

  Jag är intresserad av*

  Vänligen ring mig på*

  och maila mig*

  Mitt företagsnamn är

  Här är lite mer information

  * = Obligatoriskt

  Ja, Combine Plan kan användas fristående från övriga Combine-familjen och enbart hantera just planeringen.

  Combine Plan bygger på samma moderna, skalbara plattform som Combine Core och övriga Combine-tjänster.