Combine ー förbättrar social välfärdsomsorg

Effektivisera verksamheten och sätt individen i centrum med den webbaserade tjänsten Combine utvecklad av Pulsen Omsorg. Vi har över 30 års erfarenhet av branschen och att digitalisera den sociala välfärdsomsorgen för kommunala och privata vårdgivare. Med vår tjänst får du och din personal mer tid för omsorg i omsorgen.

Combine är en modern, webbaserad och användarvänlig tjänst som bidrar till att höja kvaliteten inom social välfärdsomsorg. Tjänsten knyter effektivt samman den enskilde individen med myndighet, utförare och andra aktörer vilket ökar tillgängligheten, ger snabbare kommunikationsvägar och sätter den enskilde i centrum.

 • Ett komplett ekosystem av tjänster som kan ersätta flera olika systemlösningar
 • Hög säkerhet kring hantering av personuppgifter och övriga känsliga uppgifter
 • Mindre manuellt arbete eftersom repetitiva och manuella arbetsflöden automatiseras
 • Enkla och effektiva kommunikationsvägar mellan individen, handläggare och utförare

SYSTEMET

Vad är Combine?

UTVECKLAS AV KUNDER FÖR KUNDER

Combine verksamhetssystem är ett heltäckande, sammanhållet system som stödjer alla processer inom kommunal välfärdsomsorg samt ger stöd för att hantera uppdrag för privata vårdgivare och utförare som genomför uppdrag för landets kommuner.

Combine tillhandahåller ett välutvecklat processtöd för strukturerad dokumentation och klassifikationer enligt nationella riktlinjer och föreskrifter för handläggning och verkställighet inom socialtjänstens alla verksamheter, LSS-verksamhet samt Hälso- och sjukvård.

Ett verksamhetssystem för både dagens och framtidens välfärd

Säkerhet

Säkerhetsarbete som omfattar fysisk säkerhet, IT-säkerhet, informationssäkerhet och personuppgiftshantering

Sömlöst

Fullt integrerat med Pulsen Omsorgs tjänster i det digitala ekosystemet, samt partners tjänster för optimal prestanda

Effektivitet

Bättre insyn för den enskilde, snabbare och effektivare handläggningstider samt tillgänglighet dygnet runt

Laptop Combine Inloggningssida
Flexibilitet

Signera insatser och läkemedel samt journalföring i samband med utförande av åtgärd

Struktur

Strukturerad patientjournal inom HSL som följer rekommendationer kring ICF och KVÅ

Allsidighet

Stödjer alla grundprocesser inom kommunal och privat omsorgsverksamhet, från aktualisering till genomförande

Combine tillhandahåller ett välutvecklat processtöd för strukturerad dokumentation och klassifikationer enligt nationella riktlinjer och föreskrifter för handläggning och verkställighet inom socialtjänstens alla verksamheter, LSS-verksamhet samt Hälso- och sjukvård

Informationen dokumenteras med enhetliga begrepp, termer och klassifikationer vilket innebär att tjänsten har goda möjligheter för strukturerad uppföljning av uppgifter både på individnivå samt verksamhetsnivå. I Combine får du ett effektivt stöd för att exempelvis registrera aktualiseringar, upprätta journalanteckningar, registrera insatser, planera besök och återrapportera insatser.

HUR KAN COMBINE FÖRBÄTTRA VERKSAMHETEN?

Tid är en ständig bristvara. I stort sett alla som arbetar inom välfärdsomsorgen upplever att de har ont om tid vilket leder till stress och potentiellt ohälsa hos personalen. Bristen på tid kan också medföra att det tar längre tid att bedöma behov av insatser för den enskilde, att man får prioritera mellan biståndsbehov samt i förlängningen en risk för att den enskilde far illa.

Ineffektiva arbetsprocesser där man dokumenterar samma uppgifter i flera olika systemlösningar eller att man tvingas dokumentera samma uppgifter på flera ställen i samma tjänst innebär att man får mindre tid för det personliga mötet. Genom att använda de digitala möjligheterna som Combine från Pulsen Omsorg erbjuder skapas mer tid för värdeskapande arbete och mer tid för omsorg i omsorgen.

Pulsen Omsorg har varit verksam inom området i mer än 30 år och våra medarbetare har bakgrund inom vård och omsorg. Vi har medarbetare som är utbildade socionomer, som har arbetat som sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller har annan erfarenhet från privat utförarverksamhet och socialtjänsten. 

Combine har vuxit fram utifrån processkartläggning av socialtjänstens processer som gjorts tillsammans med våra kunder. I samarbete med våra kunder har vi skapat och fortsätter att skapa de bästa lösningarna för att tillsammans kunna hantera verksamheternas behov och skapa värde för i det dagliga arbetet. Combine erbjuder en unik möjlighet att digitalisera Socialtjänsten och andra verksamheter inom social välfärdsomsorg.

VI ERBJUDER UTBILDNING I COMBINE

Combine är ett komplett system med många praktiska verktyg och för att få ut det mesta av tjänsten erbjuder vi Combine-utbildning där vi utbildar alla era användargrupper i systemet. Vi erbjuder även fortsättningsutbildningar, fördjupningsutbildningar samt systemutbildningar för nyanställda och personal som behöver fräscha upp Combine-kunskaperna.

Andra kurser vi erbjuder:

 • Utbildning i dokumentation inom Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 • Utbildning i dokumentation inom Socialtjänstlagen/ Lagen om stöd och service (SoL/LSS).
 • Utbildning i kartläggning av nuvarande rutiner.
 • Utbildning i att ta fram rutiner och skriva riktlinjer för dokumentation.

HUR KAN COMBINE FÖRBÄTTRA VERKSAMHETEN?

Tid är en ständig bristvara. I stort sett alla som arbetar inom välfärdsomsorgen upplever att de har ont om tid vilket leder till stress och potentiellt ohälsa hos personalen. Bristen på tid kan också medföra att det tar längre tid att bedöma behov av insatser för den enskilde, att man får prioritera mellan biståndsbehov samt i förlängningen en risk för att den enskilde far illa.

Ineffektiva arbetsprocesser där man dokumenterar samma uppgifter i flera olika systemlösningar eller att man tvingas dokumentera samma uppgifter på flera ställen i samma tjänst innebär att man får mindre tid för det personliga mötet. Genom att använda de digitala möjligheterna som Combine från Pulsen Omsorg erbjuder skapas mer tid för värdeskapande arbete och mer tid för omsorg i omsorgen.

VI ERBJUDER UTBILDNING I COMBINE

Combine är ett komplett system med många praktiska verktyg och för att få ut det mesta av tjänsten erbjuder vi Combine-utbildning där vi utbildar alla era användargrupper i systemet. Vi erbjuder även fortsättningsutbildningar, fördjupningsutbildningar samt systemutbildningar för nyanställda och personal som behöver fräscha upp Combine-kunskaperna.

Andra kurser vi erbjuder:

 • Utbildning i dokumentation inom Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 • Utbildning i dokumentation inom Socialtjänstlagen/ Lagen om stöd och service (SoL/LSS).
 • Utbildning i kartläggning av nuvarande rutiner.
 • Utbildning i att ta fram rutiner och skriva riktlinjer för dokumentation.

KUNDCASE

VI DIGITALISERAR VÄLFÄRDSOMSORGEN

Västerås fortsätter långt samarbete med Pulsen Omsorg

Nu väljer Västerås stad att skriva avtal för ytterligare fem år med branschens modernaste välfärdssystem Combine. Kommunen har använt Combine sedan 2013 och har tillsammans med Pulsen Omsorg utvecklat funktionaliteter som drastiskt ökat effektiviteten hos användarna.

Läs hela artikeln
2/4

Pulsen Omsorg tecknar avtal med Norrbottens 14 kommuner om ett nytt ekosystem för omsorgen

Pulsen Omsorg tecknar avtal med Norrbottens 14 kommuner om ett nytt ekosystem för omsorgen

Norrbottens e-nämnd har tecknat avtal på upp till 16 år med Pulsen Omsorg och verksamhetssystemet Combine. Detta skapar möjligheten för unikt samarbete över kommungränser och på så sätt göra det enklare för Norrbotten att möta framtidens behov inom omsorgen.

Läs hela artikeln
3/4

Vännäs och Bjurholms kommuner sluter tioårigt avtal med combine

Vännäs och Bjurholms kommuner sluter tioårigt avtal med combine

Pulsen Omsorg presenterar stolt att Vännäs och Bjurholms kommuner har skrivit avtal för 10 år med Combine – branschens modernaste välfärdssystem. Detta blir en nystart i samarbetet med siktet ställt på att möta framtidens utmaningar.

Läs hela artikeln
4/4

Täby fortsätter sitt långa partnerskap med Pulsen Omsorg

Täby fortsätter sitt långa partnerskap med Pulsen Omsorg

Täby kommun har skrivit ett nytt tioårsavtal med Pulsen Omsorg och verksamhetssystemet Combine. Kommunen har använt systemet i många år och ser utvecklingen av den nya plattformen som ett av skälen till att man fortsätter samarbetet.

Läs hela artikeln
1/4

Västerås fortsätter långt samarbete med Pulsen Omsorg

Västerås fortsätter långt samarbete med Pulsen Omsorg

Nu väljer Västerås stad att skriva avtal för ytterligare fem år med branschens modernaste välfärdssystem Combine. Kommunen har använt Combine sedan 2013 och har tillsammans med Pulsen Omsorg utvecklat funktionaliteter som drastiskt ökat effektiviteten hos...

Läs hela artikeln

2/4

Pulsen Omsorg tecknar avtal med Norrbottens 14 kommuner om ett nytt ekosystem för omsorgen

Pulsen Omsorg tecknar avtal med Norrbottens 14 kommuner om ett nytt ekosystem för omsorgen

Norrbottens e-nämnd har tecknat avtal på upp till 16 år med Pulsen Omsorg och verksamhetssystemet Combine. Detta skapar möjligheten för unikt samarbete över kommungränser och på så sätt göra det enklare för Norrbotten att möta...

Läs hela artikeln

3/4

Vännäs och Bjurholms kommuner sluter tioårigt avtal med combine

Vännäs och Bjurholms kommuner sluter tioårigt avtal med combine

Pulsen Omsorg presenterar stolt att Vännäs och Bjurholms kommuner har skrivit avtal för 10 år med Combine – branschens modernaste välfärdssystem. Detta blir en nystart i samarbetet med siktet ställt på att möta framtidens utmaningar.

Läs hela artikeln

4/4

Täby fortsätter sitt långa partnerskap med Pulsen Omsorg

Täby fortsätter sitt långa partnerskap med Pulsen Omsorg

Täby kommun har skrivit ett nytt tioårsavtal med Pulsen Omsorg och verksamhetssystemet Combine. Kommunen har använt systemet i många år och ser utvecklingen av den nya plattformen som ett av skälen till att man fortsätter...

Läs hela artikeln

1/4

Västerås fortsätter långt samarbete med Pulsen Omsorg

VI ÄR REDO, ÄR DU?
KONTAKTA OSS IDAG

  Hej, jag heter*

  Jag är intresserad av*

  Vänligen ring mig på*

  och maila mig*

  Mitt företagsnamn är

  Här är lite mer information

  * = Obligatoriskt

  Combine säljs normalt som en SaaS-tjänst med ett abonnemang per månad för att nyttja tjänsterna.

  Combine är basen i ett ekosystem av tjänster som byggs upp av många olika moduler och applikationer med olika målgrupper och syften men bygger på samma principer.

  Combine driftas i redundanta privatägda svenska datacenters med mycket höga krav på såväl fysisk säkerhet som IT-säkerhet.