Combine Act

Nästa steg i Pulsen Omsorgs vision om ett ekosystem av tjänster

Combine Act är ytterligare ett steg i Pulsen Omsorgs vision om ett ekosystem av tjänster. Tjänsten består av en mobilapp samt webbapplikation där användaren primärt återrapporterar ut­förda besök och åtgärder, samt skapar eller läser dokumentation av olika slag. Med användarvänlighet och effektiva processflöden i fokus är tjänsten marknadens mest moderna återrapporterings­ system. Appen finns för såväl iOS som Android.

Combine Act har ett komplett stöd för rapportering och uppfölj­ning inom kommunal och privat välfärdsomsorg. Vårt återrappor­teringssystem har unika funktioner som skapar förutsättningar för att optimera genomförandet av insatser och åtgärder samt följa upp hur arbetet fortskrider under arbetsdagen.

 • Få aviseringar som visas vid till exempel uppdaterad planering
 • Se annan personals planering för att kunna synkronisera arbete
 • Återrapportera planerade och oplanerade besök, insatser och åtgärder
 • Se brukares basinformation, planerade och utförda besök samt aktuella upp­drag

FUNKTIONER

DET MOBILA, ENKLA STÖDET I UTFÖRARENS VARDAG

FUNKTIONER FÖR ETT SMIDIGT ARBETE

Tjänsten erbjuder möjligheten att på ett säkert sätt kommunicera med kollegor som planerar arbetspassen eller som genomför be­sök hos andra brukare. På detta sätt kan verksamheten hantera oförutsedda händelser och skapa en flexibel service till brukarna.

Personal ges även möjlighet att se över, redigera samt godkänna tidi­gare arbetspass och utförda besök. Administratör och användare med behörighet till såväl Combine Plan som Combine Act kan se och hantera utförda arbetspass, samt se över utförda och inställda besök i relation till hur de tidigare planerats.

En tjänst – Flera fördelar

Uppföljning

Återrapportera besök, insatser och åtgärder

Säkerhet

Säker inloggning, rapportering, signering och journalföring

Effektivitet

Automatisk synkronisering mot Combine Plan & Core

Mobil_Combine_Act
Utveckling

Återrapporteringen förbättrar planeringen i Combine Plan

Aktualitet

Aviseringar i realtid vid exempelvis uppdaterad planering

Tillförlitlighet

Offline-stöd för att minska risken för avbrott i arbetet

SKAPAD FÖR ENKELHET OCH EFFEKTIVITET

Respektive besök startas i tjänsten där utförda insatser sedan checkas av. Personalen ser relevanta personuppgifter för brukaren, insatser som ska utföras, tidpunkt och tidsomfattning samt eventu­ ella anteckningar. Återrapporterad data synkroniseras automatiskt mot Combine Plan och Combine Core, för att ge användare data för att skapa bättre och mer adekvata planer framgent. Återrap­porterade tider och insatser kan sedan utgöra underlag för till ex­empel ersättning, avgifter samt uppföljningar.

KUNDCASE

VI DIGITALISERAR VÄLFÄRDSOMSORGEN

Västerås fortsätter långt samarbete med Pulsen Omsorg

Nu väljer Västerås stad att skriva avtal för ytterligare fem år med branschens modernaste välfärdssystem Combine. Kommunen har använt Combine sedan 2013 och har tillsammans med Pulsen Omsorg utvecklat funktionaliteter som drastiskt ökat effektiviteten hos användarna.

Läs hela artikeln
2/4

Pulsen Omsorg tecknar avtal med Norrbottens 14 kommuner om ett nytt ekosystem för omsorgen

Pulsen Omsorg tecknar avtal med Norrbottens 14 kommuner om ett nytt ekosystem för omsorgen

Norrbottens e-nämnd har tecknat avtal på upp till 16 år med Pulsen Omsorg och verksamhetssystemet Combine. Detta skapar möjligheten för unikt samarbete över kommungränser och på så sätt göra det enklare för Norrbotten att möta framtidens behov inom omsorgen.

Läs hela artikeln
3/4

Vännäs och Bjurholms kommuner sluter tioårigt avtal med combine

Vännäs och Bjurholms kommuner sluter tioårigt avtal med combine

Pulsen Omsorg presenterar stolt att Vännäs och Bjurholms kommuner har skrivit avtal för 10 år med Combine – branschens modernaste välfärdssystem. Detta blir en nystart i samarbetet med siktet ställt på att möta framtidens utmaningar.

Läs hela artikeln
4/4

Täby fortsätter sitt långa partnerskap med Pulsen Omsorg

Täby fortsätter sitt långa partnerskap med Pulsen Omsorg

Täby kommun har skrivit ett nytt tioårsavtal med Pulsen Omsorg och verksamhetssystemet Combine. Kommunen har använt systemet i många år och ser utvecklingen av den nya plattformen som ett av skälen till att man fortsätter samarbetet.

Läs hela artikeln
1/4

Västerås fortsätter långt samarbete med Pulsen Omsorg

Västerås fortsätter långt samarbete med Pulsen Omsorg

Nu väljer Västerås stad att skriva avtal för ytterligare fem år med branschens modernaste välfärdssystem Combine. Kommunen har använt Combine sedan 2013 och har tillsammans med Pulsen Omsorg utvecklat funktionaliteter som drastiskt ökat effektiviteten hos...

Läs hela artikeln

2/4

Pulsen Omsorg tecknar avtal med Norrbottens 14 kommuner om ett nytt ekosystem för omsorgen

Pulsen Omsorg tecknar avtal med Norrbottens 14 kommuner om ett nytt ekosystem för omsorgen

Norrbottens e-nämnd har tecknat avtal på upp till 16 år med Pulsen Omsorg och verksamhetssystemet Combine. Detta skapar möjligheten för unikt samarbete över kommungränser och på så sätt göra det enklare för Norrbotten att möta...

Läs hela artikeln

3/4

Vännäs och Bjurholms kommuner sluter tioårigt avtal med combine

Vännäs och Bjurholms kommuner sluter tioårigt avtal med combine

Pulsen Omsorg presenterar stolt att Vännäs och Bjurholms kommuner har skrivit avtal för 10 år med Combine – branschens modernaste välfärdssystem. Detta blir en nystart i samarbetet med siktet ställt på att möta framtidens utmaningar.

Läs hela artikeln

4/4

Täby fortsätter sitt långa partnerskap med Pulsen Omsorg

Täby fortsätter sitt långa partnerskap med Pulsen Omsorg

Täby kommun har skrivit ett nytt tioårsavtal med Pulsen Omsorg och verksamhetssystemet Combine. Kommunen har använt systemet i många år och ser utvecklingen av den nya plattformen som ett av skälen till att man fortsätter...

Läs hela artikeln

1/4

Västerås fortsätter långt samarbete med Pulsen Omsorg

VI ÄR REDO, ÄR DU?
KONTAKTA OSS IDAG

  Hej, jag heter*

  Jag är intresserad av*

  Vänligen ring mig på*

  och maila mig*

  Mitt företagsnamn är

  Här är lite mer information

  * = Obligatoriskt