FÖRDELAR

Planeringssystem med hemtjänst i fokus

Ensamma äldre, stressad personal och stränga sparkrav ー det är några av de utmaningar som hemtjänsten ställs inför. Med Combine Plan, ett planeringssystem för hemtjänst, kan din verksamhet förbättra arbetsmiljön, öka omsorgens kvalitet och bli mer effektiv. Boka en demo idag och ta hjälp av framtidens lösningar för att skapa tid för omsorg i omsorgen.

Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, finns cirka 1,6 miljoner människor över 70 år i Sverige idag och vi väntas bli allt äldre. En åldrande befolkning ställer högre krav på äldreomsorgen. Enligt en rapport från Stockholms läns äldrecentrum finns flera faktorer som avgör kvaliteten på hemtjänstens arbete som till exempel kontinuitet i vården, besökstid samt personalens kompetens och arbetsmetoder. Med hjälp av vårt planeringssystem för hemtjänst kan ni påverka de faktorerna.

Framtidens planeringssystem i hemtjänst

Combine Plan är utvecklat av oss på Pulsen Omsorg, ett familjeföretag med många medarbetare som tidigare arbetat inom till exempel hemtjänsten. Tjänsten är ett komplett stöd för detaljplanering både inom kommunal och privat välfärdsomsorg, och har unika funktioner som matchar brukarens behov med personalens kompetens. Det är ett planeringssystem för hemtjänst som skapar alla förutsättningar för att optimera planeringen av insatser och åtgärder ー vilket bidrar till mindre stress och mer tid för omtänksamhet.

Så kan planeringssystemet höja kvaliteten på vården

Enligt rapporten från Stockholms läns äldrecentrum är tre faktorer avgörande för hur brukarna upplever vården: kontinuitet, besökets längd och personalens kompetens.

Så här kan vi förbättra människors hemtjänst med vårt planeringssystem:

 • Ökad kontinuitet. Systemet använder sig av historik för att föreslå personal som tidigare besökt brukaren för att individen ska få omsorg av välbekant personal.
 • Mer tid för brukaren. Systemet erbjuder en mer realistisk planering som gör att personalen kan stanna längre utan att behöva stressa iväg för att hålla en omöjlig tidsplan.
 • Rätt kompetens för rätt brukare. Med Combine Plan matchas personalen kompetens med brukarens behov för att säkerställa omsorg av hög kvalitet.

Hemtjänst med modernt planeringssystem ー bättre för personalen

Så förbättras villkoren för personal inom hemtjänst med vårt planeringssystem:

 • Bättre arbetsmiljö. Genom att använda vår tjänst får personalen en mer realistisk planering där restid, lokala förutsättningar som exempelvis väder eller trafikomläggningar är inräknade.
 • Ökad känsla av kontroll. Personalen hålls kontinuerligt uppdaterad om läget via pushnotiser i appen.
 • Ökad flexibilitet. Om personalen upptäcker ett nytt behov kan extrainsatser och justeringar göras manuellt i planeringen. Systemet har olika varningsfunktioner när man bokar in personer utanför de regler som satts upp vad gäller besök mm, men det är ändå fullt möjligt att planera insatser utan att systemets regelverk hindrar, t ex när man behöver utöka besökstider inom en viss personalrutt.

lösningar

En lönsam teknologisk lösning

Att investera i ett nytt planeringssystem inom hemtjänst kan upplevas som kostsamt. Det är dock en investering som lönar sig i längden eftersom verksamheten oftast blir mer effektiv och kvaliteten på vården höjs.

Så här förbättras verksamheten med vårt planeringssystem

 • Effektivare verksamhet. Med marknadens modernaste optimerare får du och din personal ett planeringsunderlag som är optimerat efter att ge så mycket brukartid som möjligt under så lite arbetstid som möjligt.
 • Mindre andel manuellt arbete. Systemets funktioner gör det möjligt att kopiera en tidigare plan så att du slipper onödigt arbete.
 • Ökad kontroll. Via vårt planeringssystem kan du ta fram rapporter över exempelvis personalens arbetstid och restid samt brukarnas nyttjandegrad. Du kan också få fram översiktsrapporter som visar dagsplaneringen för all personal i planeringsenheten.
 • Lättare att planera. Kartunderlagen, att restiden beräknas utifrån färdsätt och att det manuellt går att lägga in ändrade förutsättningar gör att det blir enklare att planera besöken.
 • Enkelt att informera personalen. Medarbetarna får information om arbetspassets förändringar via en pushnotis som meddelar att de behöver uppdatera sitt arbetsschema.
 • Enkelt att integrera. Combine Plan kan integreras med verksamhetssystemet Combine för att underlätta verksamheten ytterligare. Integrationen ger er bland annat mer information om insatser, frekvens och tidsomfattning samt hjälper till att effektivisera processer och minska det manuella arbetet ytterligare.
 • Nöjdare personal. Löpande information, en känsla av kontroll och minskad stress på grund av ett verklighetstroget schema bidrar till nöjda medarbetare. Minskad stress kan även leda till färre sjukskrivningar och en lägre personalomsättning.
 • Nöjdare brukare. Att möta välbekanta ansikten och få vård av hög kvalitet skapar nöjdare brukare vilket i sin tur leder till bättre resultat i enkäter.

Combine Plan används inte bara som ett planeringssystem i hemtjänst, det kan även användas inom särskilda boenden och andra verksamheter i social välfärdsomsorg. Genom att använda planeringssystemet tillsammans med Pulsen Omsorgs verksamhetssystem för socialtjänsten går det enkelt att digitalisera socialtjänsten, hemtjänsten och vården.

Är du nyfiken på hur vårt planeringssystem för hemtjänst fungerar? Kontakta oss så bokar vi in en demovisning.

Kundcitat

Såhär tycker våra kunder

"För oss var det viktigt att hitta en leverantör som delade vår vision både vad gäller teknisk lösning och i viljan att ingå ett partnerskap i nära samverkan. Pulsen Omsorg har den lösning som bäst motsvarade våra visioner kring ett modernt system som kontinuerligt utvecklas för att motsvara de krav som gäller om 10–15 år."

Håkan Olsson Representant Norrbottens digitala ekosystem

"Det är otroligt viktigt för oss att ha en bra relation till våra leverantörer, och det har vi alltid haft med Pulsen Omsorg. Sedan starten har vi fått bra gehör för våra behov och har kunnat utveckla saker tillsammans."

Annika Bärgård Västerås kommun

"Pulsen är i framkant när det gäller utveckling och den nya plattformen är modern och användarvänlig. Det i kombination med vårt goda samarbete har gjort att vi valt att fortsätta samarbeta med Pulsen Omsorg."

Claes Lagergren Socialchef, Täby kommun

Combine Plan är Pulsen Omsorgs planeringssystem för omsorgssektorn. Det är utvecklat med individen i fokus och är en webbaserad tjänst med komplett stöd för detaljplanering inom både kommunal och privat välfärdsomsorg.

I utvecklingen av Combine Plan var arbetsmiljön för personalen en central punkt. För att skapa en bättre arbetsmiljö ger Combine Plan en mer realistisk planering med kontinuerlig uppdatering, flexibilitet, lokala förutsättningar, automatiskt planering samt matchning mot kollegornas arbete.

Den svenska befolkningen förväntas bli äldre och idag finns ca 1,6 miljoner människor över 70 år i Sverige. Med Combine Plan, ett planeringssystem för hemtjänst, kan din verksamhet förbättra arbetsmiljön, öka omsorgens kvalitet och bli mer effektiv. IT-tjänsten används ör att motverka ensamhet hos de äldre genom att minska stress för personal och skapa mer tid för omsorg i omsorgen.