KONSULTTJÄNSTER FÖR VERKSAMHETSUTVECKLING

Våra konsulter

Våra konsulter på Pulsen Omsorg kommer i de flesta fall direkt från verksamhetssidan hos kommuner eller privata vårdgivare. Det gör att de har väldigt god verksamhets-kunskap och konkret erfarenhet av socialtjänstens olika områden.


Våra konsulter kan därför stötta ert arbete kring mer än IT-systemen utan även till exempel kring verksamhetsutveckling, projektledning kvalitetsarbete men också vikarierande handläggning.

Vi erbjuder flexibla tjänster inom verksamhetsutveckling - processutveckling - utbildning & support - projektledning - verksamhetsstöd - vikarierande handläggare


PULSEN OMSORGS KONSULTTJÄNSTER

Pulsen arbetar med att utveckla våra lösningar med medborgaren och användaren i fokus. Allt präglas av rättssäkerhet, mobilitet, säkerhet och ett effektivt arbetssätt som involverar både medborgare, myndighet och utförare.


Genom att leverera tjänster där alla arbetar tillsammans och enligt tydliga processer skapar vi rättsäkerhet, samtidigt som vi ger mer tid till den som behöver den – medborgaren.

Oss kan du kontakta om du har frågor

KONTAKT

Simon Axeland

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB

KONTAKT

Anette Salmela

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB

KONTAKT

Ramona Johansson

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB