ETT KOMPLETT EKOSYSTEM

FÖR SOCIAL VÄLFÄRD

COMBINE

Ett komplett verksamhetssystem med användare i fokus.

COMBINE PLAN

Detaljplanering inom kommunal och privat välfärdsomsorg.

COMBINE E-TJÄNSTER

Ökad tillgänglighet och interaktion med individen.

Lösningar

Med egna lösningar och ett stort partnernätverk tillhandahåller vi ett långsiktigt, hållbart ekosystem för social välfärd. Vi utvecklar våra lösningar med individen och användaren i fokus.

Allt präglas av mobilitet, säkerhet, processtyrning och ett effektivt arbetssätt som involverar såväl medborgare, myndighet som utförare.

Våra tjänstelösningar fungerar som navet i ett ekosystem av tjänster till kommunal och privat välfärdsomsorg med individen i centrum


delaktighet för den enskilda individen

Pulsen Omsorg använder den mest moderna tekniken för att våra lösningar ska möjliggöra för den enskilda individen att vara delaktig i sin egen vård och omsorg.

över 30 års erfarenhet

Pulsen har över 30 års erfarenhet inom området och våra medarbetare har bred erfarenhet från socialtjänstens alla områden. Vi levererar IT-stöd och konsulttjänster inom samtliga lagrum och vi har lösningar som täcker in allt från aktualisering till verkställighet inklusive planering och återrapportering. Detta för såväl kommunala som privata aktörer.