Planeringssystem med välfärden i fokus

En åldrande befolkning kombinerat med resursbrist inom vård och omsorg gör planeringen för stora och små vårdgivare till en allt större utmaning. Pulsen Omsorg har under året byggt ett helt nytt planeringssystem som bland annat kommer att möjliggöra långtgående planering och forma sig efter verksamhetens behov.

Resurserna inom offentlig sektor har under lång tid varit ansträngda. Den hårda arbetsbelastningen inom bland annat äldreomsorg, beroendevård och socialtjänst har pressats ytterligare under pandemin, och på många håll i landet finns stora logistiska och organisatoriska utmaningar för att kunna tillhandahålla den vård, tillsyn och mänsklighet som brukarna förtjänar.

För att underlätta för verksamheter att ta tillvara de resurser som finns på bästa sätt utvecklar Pulsen Omsorg sedan tidigt i år ett eget planeringssystem. Combine Plan är ett fristående system som låter kunden detaljplanera och optimera för exempelvis bemanning i sin verksamhet.


– I Combine Plan arbetar du för att möta brukarens behov av kontinuitet, trygghet och säkerhet i kombination med verksamhetens behov av att kunna nyttja sin personal på ett sätt som optimerar arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi. Systemet är byggt för att låta kunden använda sina resurser optimalt, oavsett verksamhet och förutsättningar, berättar Kerstin Lundgren, affärsområdesansvarig för Combine Plan på Pulsen Omsorg.

– De mer banbrytande funktionerna är ännu i sin linda, men potentialen är enorm tack vare modern teknik. Vi ser stora möjligheter att utveckla funktioner som möter framtidens behov. Exempelvis att planera för en längre tidshorisont - inte bara dag för dag, utan morgondagens, nästa veckas och nästa månads utmaningar. Då kan man även testa olika scenarion innan den faktiska detaljplaneringen fastslås.


Vi vill hjälpa våra kunder att leverera kvalitet till sina medborgare.

 

Combine Plan kan användas tillsammans med verksamhetssystemet Combine, som genom sin stora transformation utvecklas till branschens modernaste plattform för välfärd. Det kan också användas helt fristående.

 

– Möjligheterna med systemet är oändliga. Man skulle exempelvis kunna använda det inom park- och gatuförvaltning, där man kan planera för både personal- och maskinresurser på ett effektivt sätt. Oavsett verksamhet så är Combine Plan byggt för att möta digitaliseringen och ge fler valmöjligheter än traditionella planeringssystem, säger Kerstin och fortsätter:

– För framtiden avser vi också ge våra kunder möjlighet att på olika sätt öka brukarens inflytande och delaktighet i sin omsorg. Det handlar om att önska och boka tider, ge input till planeringen, kunna se vem som kommer när och värdera sin upplevelse av besöket. Vi vill hjälpa våra kunder att leverera kvalitet till sina medborgare genom delaktighet. Redan idag har den äldre befolkningen ett betydligt större krav på teknisk tillgänglighet än vi någonsin sett. Detta kommer givetvis att öka för varje år som går. Vi bokar våra frisörbesök online och likadant ska det fungera med de vård- och omsorgsinsatser man får. Delaktighet ökar dessutom såväl ens välbefinnande som nöjdhet.


På god väg

Under året har 12 kommuner börjat använda Combine Plan och feedbacken har varit positiv. Behovet av ett system som tar hänsyn till alla de omständigheter som förekommer i en hårt belastad omsorgsbransch är stort.

 

– Vi har verkligen sett ett stort behov av att kunna anpassa planeringen efter verksamheten. En liten privat vårdgivare i Stockholms innerstad har inte samma utmaningar som hemtjänsten i Arvidsjaur, till exempel. Det är av största vikt för medborgarna att planeringen görs så bra som möjligt så att mer tid kan finnas för människan, säger Kerstin Lundgren.

– Genom att bygga det här systemet tar vi ett viktigt steg mot att bli en helhetsleverantör av tjänster som gynnar vår gemensamma välfärd. Vi kan inte lösa den stora resursbristen inom vård och omsorg, men kan vi hjälpa till att underlätta planeringen för stora såväl som små vårdgivare har vi kommit ett steg på vägen mot ett mänskligare samhälle, säger Magnus Skebäck, vd för Pulsen Omsorg.

 

Kerstin Lundgren

Kerstin Lundgren, affärsområdesansvarig för Combine Plan på Pulsen Omsorg


Kerstin har lång erfarenhet av att jobba med planeringssystem och är i botten sjuksköterska.

"Väljer man Combine Plan får man marknadens mest moderna planeringssystem där användarvänlighet och effektiva processflöden står i fokus."


Läs mer om Combine plan

KONTAKT

Kerstin Lundgren

Affärsområdesansvarig Combine Plan

Pulsen Omsorg

Håll dig uppdaterad 


Information som lämnas i formuläret kommer bearbetas av Pulsen och användas för att skicka relevant information från oss.