OM PULSENOMSORG.SE

Våra webbplatser och nyhetsbrev ägs och drivs av Pulsen Omsorg. Vi strävar efter att hålla information i våra kanaler så korrekt och uppdaterad som möjligt. Men vi reserverar oss för att felaktigheter eller föråldrad information kan förekomma i enstaka fall. Vid tveksamheter, kontakta din kontaktperson hos oss.

Om du skulle hitta felaktigheter eller icke-fungerande länkar på våra webbplatser är vi tacksamma om du meddelar oss på via info@pulsenomsorg.se.

COPYRIGHT

För allt material på Pulsen Omsorgs webbplats gäller copyright Pulsen Omsorg AB. Det innebär att allt innehåll, exempelvis olika typer av texter, artiklar, varumärken, illustrationer och grafik, är skyddat enligt lagen om upphovsrätt om inget annat anges. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet på våra webbplatser för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan tillstånd från Pulsen Omsorg. Kontakta oss vid frågor vid användande av vårt material.

SAKNAR DU NÅGOT?

Vår webbplats har nyligen byggts om. Därför kan det hända att det saknas information eller att felaktigheter smugits sig in i samband med flytten. Hittar du något som känns tokigt får du väldigt gärna höra av dig kring detta till oss, så åtgärdar vi det direkt.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Pulsen Omsorg följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Det är endast ett fåtal personer med särskild behörighet som har tillgång till informationen.

Om du beställer information, anmäler dig till arrangemang eller nyhetsbrev lagras och hanteras dina personuppgifter för att vi ska kunna tillgodose din beställning. När du besöker webbplatser, nyhetsbrev eller landningssidor registreras ditt besök. Sådan information används bland annat till att ge oss information om antalet besökare och vilka delar av webbplatsen, nyhetsbrevet eller landningssidor som besöks. Vid öppnande och länkklick i nyhetsbrev, webbplatser och landningssidor registreras detta, därmed kan du bli kontaktad av Pulsen Omsorg.

Våra webbplatser, nyhetsbrev och landningssidor innehåller länkar till andra webbplatser. Pulsen Omsorg ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter på sådana webbplatser. Det är frivilligt att lämna uppgifter, men fullständig efterfrågad information är nödvändig för att vi ska kunna utföra beställd tjänst eller fullgöra avtal.

Ansvarig för behandlingen:

Pulsen Omsorg AB
Box 881, 501 15 BORÅS

Du når vårt dataskyddsombud på dpo.omsorg@pulsen.se eller telefon 033-17 18 00.

NYHETSBREV OCH E-POSTUTSKICK

Pulsen Omsorg skickar regelbundet ut nyhetsbrev för att hålla kunder och andra intresserade informerade kring vad som händer inom bolaget och inom relevanta områden. Om du inte längre har behov av denna typ av information kan du avprenumerera via en länk i de aktuella utskicken. Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev hittar du anmälningsformulär i footern på webben.

Mot våra befintliga kunder kan även annan e-postkommunikation förekomma i syfte att uppfylla vår roll inom ramen för våra affärsförhållanden och avtal.

KONTAKTUPPGIFTER OCH KUNDREGISTER

Pulsen Omsorgs kundregister är konfidentiella. Din kundinformation såsom kontaktinformation kommer inte att användas på annat sätt än att ge dig tillgång till information och tjänster från oss eller tredje part godkänd av oss.

Dina kontaktuppgifter hanteras med modern informationsteknik och kan bland annat användas för att fullgöra kundrelationer, analys, marknadsföring och direktmarknadsföring postalt eller digitalt. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid till exempel uppdatering av adressuppgifter. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra företag för nödvändig behandling i enlighet med ändamålet för personuppgifterna på uppdrag av Pulsen Omsorg, till exempel i samband med tryck och distribution.

För att ändra dina uppgifter kontaktar du din kontaktperson på hos oss eller skickar en förfrågan till info@pulsenomsorg.se.