Vårt mål

Vi ska skapa mer tid för omsorg i omsorgen

Redan på mitten av 1980-talet ser Pulsen behovet av effektiva och användarvänliga system för socialtjänsterna i Sveriges kommuner. Datoriseringen har startat sitt intåg och det finns efterfrågan på en leverantör som kan kombinera IT med verksamhetskunskap. Pulsen Omsorg ser dagens ljus och med vår specialistkunskap inom omsorgen utvecklar vi ett modernt system tillsammans med våra första kunder. 1987 levereras den första versionen av verksamhetssystemet MagnaCura, ett system som faktiskt lever kvar ända in i 2020-talet.

Vår grund har alltid varit en gedigen kompetens om våra kunders verksamheter kombinerat med gedigen kunskap inom IT. Vi har också ett starkt entreprenörs-DNA där vi väljer att se nya utmaningar som möjligheter. När tre av Sveriges större kommuner år 2007 letade efter en partner för att utveckla framtidens processdrivna verksamhetssystem såg vi möjligheterna i den nya web-tekniken. Tillsammans utvecklade vi Combine inom ramen för en innovationsupphandling. Sedan 2010 har Combine varit ett av Sveriges ledande verksamhetssystem för social omsorg och används idag av fler än 50 kommuner och privata vårdgivare.

Under 2010-talet växer det fram en helt ny teknik som har sitt ursprung i den snabbt framväxande internetbaserade ekonomin. Det som karaktäriserar tekniken är möjligheten till ständig innovation, stöd för snabb utveckling och ständig förändring samt möjligheten att skala upp från ett fåtal användare till hela världen. Det är den här tekniken som möjliggör Pulsen Omsorgs nästa stora steg som innebär att vi bygger ett helt nytt digitalt ekosystem av tjänster som kommer bli grunden till tredje generationens digitalisering inom den sociala omsorgen.

Pulsen Omsorg genomför 2019 den största investeringen på marknaden för att helt rita om kartan inom verksamhetssystem, men vi bygger också en ny plattform som är grunden för ett ständigt växande ekosystem av egna tjänster men också många nya partners. 2020 levereras första delen av nya Combine och under de kommande åren ersattes den gamla lösningen med nya plattformen samtidigt som nya tjänster utvecklades, t ex Combine Plan och Combine Act. Historien är dock inte slut där, snarare känns det som att vi bara börjat. Och många fler tjänster kommer.

“Creativity is thinking up new things. Innovation is doing new things.“

ÄR DU KUND HOS OSS

BESÖK VÅR KUNDZON

Besök vår kundzon för att läsa mer om våra senaste releaser, hitta dokument och håll er uppdaterade om vad som är aktuellt just nu.

Pulsen Omsorg Kundzon

VÅRA MJUKVARULÖSNINGAR

VÅRA TJÄNSTER I EKOSYSTEMET FÖR SOCIAL VÄLFÄRD

product-image

Combine Core

Navet i det digitala ekosystemet och grundplattformen för våra tjänster.

 • Hantering av myndighetsutövning samt uppdrag för vårdgivare
 • Stödjer dokumentation, journalföring och utförande inom SOL, LSS och HSL

Läs mer

product-image

Combine Plan

Marknadens mest moderna planeringssystem med användarvänlighet i fokus.

 • Webbaserad och tillgänglig oavsett plats, tid eller val av teknisk enhet
 • Komplett stöd för detaljplanering inom kommunal och privat välfärdsomsorg

Läs mer

product-image

Combine Act

Enkel återrapportering i farten – det mobila, enkla stödet i utförarens vardag.

 • Visualisering av planerade åtgärder
 • Återrapportering av utförda besök, insatser och åtgärder
 • Navigation och integrationer med lås

Läs mer

product-image

Combine Mobile App

Combine Mobile App är lösningen för dig som vill kunna arbeta på språng via telefon.

 • Säker inloggning, rapportering, signering och journalföring
 • Färdiga frastexter ger snabb inmatning och strukturerad dokumentation

Läs mer

product-image

Combine E-services

Enkel tillgång till tjänster som underlättar samverkan med socialtjänsten.

 • Integrerat med Combine Core för snabb och effektiv implementering
 • Kunden avgör vilka e-tjänster som skall publiceras

Läs mer

product-image

Combine Statistics

En tjänst för datadriven verksamhetsanalys som kan integreras med erat BI-system.

 • Ger tillgång till anonymiserad data för uppföljning och statistik
 • Skapa anpassade datauttag för att bygga egna rapporter

Kommer snart