Nyheter
02 feb 2023

Upphandling av nytt verksamhetssystem i Norrköpings kommun tilldelas Pulsen Omsorg

Pulsen Omsorg har tecknat avtal som innebär leverans av nytt verksamhetssystem för bland annat dokumentation, avvikelser och debitering avseende insatser enligt SoL, LSS och HSL till Norrköpings kommun.

Sveriges nionde största kommun har tecknat avtal med Pulsen Omsorg för verksamhetssystem för Socialtjänsten efter upphandling som initierades under 2021. Ett införande kommer ta fart under 2023 med målet att verksamhetssystemet skall gå i drift under nästkommande år. Kundansvariga och projektledare från Pulsen Omsorg träffade exalterade representanter från Norrköpings kommun under ett första möte för att diskutera införandet av systemet.

”Det känns väldigt positivt att det system som bedömdes som bäst av verksamheternas representanter också var det som vann upphandlingen.”

– Helen Franzén, projektledare i Norrköpings kommun.

Nästkommande steg i processen är beslut kring tids- och aktivitetsplan för införandet. I slutet av mars kommer ett gemensamt möte hållas med projektledare och kundansvariga från Pulsen Omsorg samt representanter från Norrköping. Därefter kommer löpande avstämningar äga rum under hela införandets gång. Efter konfigureringar, anpassningar, utbildningar samt migrering av ärenden kommer Combine gå i drift.

Upphandlingen sträcker sig över 15 år och innefattar Combines tjänster inom SoL, LSS och HSL. Vård- och Omsorgskontoret i Norrköping kommer samarbeta med arbetsgrupper från Pulsen Omsorg för att införandet av Combine skall gå så smidigt som möjligt.

Pulsen Omsorgs tjänst Combine bygger på en modern webbaserad plattform som effektivt knyter samman enskilda, myndighet och utförare. Socialtjänstlagens värden är styrande, den enskilde är i centrum för processen och yrkesrollerna samlas kring individen. För att möjliggöra ett effektivt digitalt ekosystem ligger fokus på standardisering och sömlös integration där olika tjänster knyts samman och kan förvaltas på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Pulsen Omsorg vill skapa mer tid för omsorg i omsorgen. ​Vi vill förändra välfärden i grunden – med teknik som för människor närmare varandra, ökar livskvalitén, ger fler valmöjligheter och räddar liv.