Nyheter
02 sep 2021

Pulsen med och skapar bättre cybersäkerhet i Sverige

Pulsen har kommit med i det offentlig-privata samverkansforumet FIDI-DRIFT där utvalda driftbolag ska dela cybersäkerhetsinformation och erfarenheter. Genom forumet arbetar man för ett starkare Sverige och ett bättre cybersäkerhetsarbete – även mellan konkurrenter.

Pulsen har valts in i forumet FIDI-DRIFT som verkar under Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps paraply. FIDI-DRIFT är en gruppering där utvalda leverantörer av IT-drift delar information om säkerhet. I det privat-offentliga samverkansforumet vill man också genom omvärldsanalys och kommunikationsinsatser öka informationssäkerheten för andra IT-driftsleverantörer.

Med i forumet finns förutom Pulsen bolag som IBM, Microsoft, CGI och EVRY. Per Josefsson, säkerhetschef på Pulsen Omsorg, kommer vara bolagets representant i forumet.

– Det känns jättekul och är verkligen en fjäder i hatten för Pulsen att komma med i ett sådant här forum. Vi har valts in för att vi levererar stöd för samhällskritiska funktioner. Syftet med grupperingen är att samlas och dra nytta av varandras erfarenheter för att Sverige ska bli mer motståndskraftigt för IT-attacker. Tillsammans ansvarar vi för en stor del av Sveriges IT-infrastruktur, och i forumet kan vi dela viktig säkerhetsinformation, berättar Per Josefsson.

Som en förhållandevis liten aktör i grupperingen blir Pulsen också ansvariga för samordning om fler intressenter i samma storlek dyker upp.

– Man vill inte ha ett för stort forum eftersom det blir svårare att prata öppenhjärtligt och komma till tals i allmänhet. FIDI-DRIFT har därför bett oss att vara samordnare och möjligtvis skapa ett mindre forum som sedan rapporterar vidare till FIDI-DRIFT, säger Per Josefsson.

Informationsdelning om gemensamma hot

Pulsen jobbar aktivt med cybersäkerhet på olika sätt. Pulsenkoncernens driftbolag Shibuya (tidigare Pulsen Production) är ISO-certifierade för 27001 (informationssäkerhet) och flera experter inom området arbetar i koncernen. Per Josefsson menar att cybersäkerhet är ett så pass viktigt ämne att det bör delas mellan konkurrenter.

– Vi som jobbar med cybersäkerhet är alltid avundsjuka på flygbranschen. Där är det praxis att dela incidenter både inom den egna organisationen och med andra flygbolag. Vi har en konkurrent med i FIDI-DRIFT, men när det gäller säkerhet har vi gemensamma hot utifrån. Därför är det jätteviktigt att vi samverkar så att vi kan bekämpa de här problemen tillsammans driftföretag emellan, och då är FIDI-DRIFT en väldigt bra utgångspunkt, avslutar Per Josefsson.