Nyheter
27 apr 2023

Kan teknik vara nyckeln till mer omtanke i vård- och omsorgssektorn?

Vård- och omsorgssektorn är beroende av omtanke och medkänsla för att brukarna ska känna sig sedda och omhändertagna. Men hög arbetsbelastning kan göra det svårt för personalen att ge brukarna den tid och uppmärksamhet de behöver. Digitalisering inom välfärden är en väsentlig faktor för att frigöra tid för omtanke och därav skapa ett mer medmänskligt möte.

Inom vård- och omsorg är omtanke en avgörande faktor för att brukarna ska känna sig sedda och hörda. Men i dagens samhälle är vårdpersonal ofta pressade att utföra sina arbetsuppgifter snabbt och effektivt på grund av hög arbetsbelastning. Detta kan leda till att det mänskliga mötet tappas bort och skapar osäkerhet hos brukarna. Digitalisering av välfärden är en central del i att frigöra tid för mer omsorg i omsorgen. Genom att använda tjänster utvecklade för att effektivisera och automatisera arbetet minskar vi antalet tidskrävande uppgifter personalen behöver utföra, såsom administration och pappersarbete.

Med över 25 års erfarenhet skapar Pulsen Omsorg innovativa produkter som frigör tid för mer omsorg i omsorgen med målet att skapa teknikutveckling i mänsklighetens tjänst. Genom att använda teknik på ett effektivt och ansvarsfullt sätt vill vi skapa en mer personlig och individanpassad vård som möter de behov som brukarna har.

Ett exempel är Pulsen Omsorgs produkt Combine Act som är en molnbaserad plattform utformad för att hjälpa personal inom vård- och omsorgssektorn att arbeta mer effektivt och frigöra tid för mer omsorg. Genom att automatisera många av de administrativa uppgifterna kan Combine Act hjälpa till att minska arbetsbelastningen för personalen, samtidigt som det säkerställer att vård- och omsorgskvaliteten förblir hög.

Vi vill förbättra vård- och omsorgskvaliteten och skapa en mer medmänsklig vårdmiljö genom enkla digitala tjänster och där är Combine Act en del i pusslet.

En av funktionerna i Combine Act är möjligheten att automatisera många av de rutinmässiga uppgifterna som utförare stöter på till vardags. Till exempel kan plattformen generera rapporter och hantera tidrapporter automatiskt. Detta minskar risken för fel och minskar också den tid som behövs för att utföra dessa uppgifter manuellt. Genom att använda tjänsten kan personalen också ha tillgång till aktuell information om brukarna på ett enkelt sätt. Plattformen gör det möjligt att enkelt söka efter och hitta relevant information om varje brukare på ett säkert sätt.

Pulsen Omsorg levererar flera it-tjänster som likt Combine Act kan hjälpa till att skapa mer tid för omsorg i vård- och omsorgssektorn genom att automatisera många av de administrativa uppgifterna och minska arbetsbelastningen för personalen. Det digitala ekosystemet som vi levererar samlar allting på en plats och erbjuder en användarvänlig plattform som hjälper personalen spara tid och därav ägna mer tid åt att ge omsorg till brukarna. Vi vill förbättra vård- och omsorgskvaliteten och skapa en mer medmänsklig vårdmiljö genom enkla digitala tjänster och där är Combine Act en del i pusslet.

Sammanfattningsvis kan tekniken vara en nyckel till att frigöra tid för mer omtanke och medmänsklighet inom vård- och omsorgssektorn. Genom att använda digitala verktyg och tjänster kan personalen få mer tid att fokusera på de behov som brukarna har och därigenom skapa en mer personlig och individanpassad vård.