Nyheter
19 dec 2023

Hur mår anhörigomsorgen i Sverige?

Det stöd som anhöriga ger sina äldre, sjuka eller funktionsnedsatta släktingar sker obetalt och utanför de skyddsnät som övriga vårdgivare har i sina anställningar. Utmattning, ekonomiska svårigheter, isolering och sorg är vanliga problem som uppges vid undersökningar av anhörigas hälsa. Det finns lösningar. Vi på Pulsen Omsorg jobbar ständigt för att få fram dem.

Att sätta brukaren i centrum – inom vården handlar det om att ge den som är i behov av vård de verktyg som behövs för att denne ska kunna ta beslut om sina egna behandlingsalternativ. För anhöriga innebär det mycket mer än så.

När man pratar om anhörigomsorg brukar man prata om allt från praktisk, ekonomisk och administrativ hjälp till hjälp med hygien, medicinering och umgänge. De som är i behov av vård och omsorg behöver ofta hjälp med saker som transport, städning, matlagning, kontakt med vården, medicinering, pappersarbete och ekonomi.

”En undersökning från Socialstyrelsen om anhörigomsorg visade att nästan var femte person i vuxen ålder ger hjälp till äldre eller personer med funktionsnedsättning i Sverige. Det sker utan ersättning och ofta utan formellt stöd från myndigheter eller vårdgivare. Många anhöriga kämpar med utmattning, stress och psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att anhöriga har tillgång till stöd och hjälp för att klara av omsorgen på ett hållbart sätt”
– Fredrik Haase, försäljningschef på Pulsen Omsorg

En stor del som anhöriga ofta tar ansvar för är att hjälpa brukaren navigera i sjukvårdssystemet för att få rätt vård. Det kan vara en nog så utmanande och tidskrävande uppgift, särskilt om systemen inte pratar med varandra eller om den anhöriga inte kan tillgodogöra sig informationen. Kommunikationen mellan anhöriga och vården sker ofta utanför de ordinarie rutinerna och det kan vara svårt för anhöriga att få rätt information för att kunna hjälpa sina sjuka familjemedlemmar.

”Det finns hjälp att få. Sverige har ett antal olika stödsystem för anhörigomsorg, inklusive anhörigstöd, anhörigpenning och ledighet för anhörigomsorg. Man kan få stöd och hjälp från olika organisationer och föreningar, till exempel Anhörigföreningen och Riksförbundet för Anhöriga. Dessa organisationer erbjuder information, rådgivning och stöd, samt möjlighet till kontakt med andra anhöriga i samma situation”, fortsätter Haase.

Alla dessa aspekter av anhörigas utmaningar när det kommer till vård och omsorg av sjuka släktingar kan inte adresseras på en och samma gång. Dock behöver alla perspektiv förstås för att utforma det ekosystem som krävs för att underlätta för såväl brukare som anhöriga att navigera i välfärden.

”Pulsen Omsorg har en vision om att jobba mot praktiskt och konkret stöd för såväl brukare som anhöriga när det gäller att i första läget få tillgång till den information som i dag finns i isolerade öar hos exempelvis kommunerna och i andra läget bygga vidare på ett effektivt ekosystem kring brukaren och dess anhöriga”, avslutar Haase.