Nyheter
21 jun 2023

Första kommunen i drift – ett stort steg!

Hårt arbete och tätt samarbete har lett till ett lyckat införande av Pulsen Omsorgs verksamhetssystem Combine i en av Norrbottens kommuner. Detta banbrytande projekt har tagit ett betydelsefullt steg framåt med Gällivare som den första kommunen i regionen att gå live. Detta bevisar att det som många trodde var omöjligt faktiskt är möjligt, och Norrbotten är unika i sin förmåga att samverka på detta sätt.

Magnus Skebäck tillsammans med Norrbottens socialchefer

I enlighet med avtalet mellan Pulsen Omsorg och Norrbottens 14 kommuner har projektet framgångsrikt lagt grunden för en gemensam miljö för vård- och omsorgssektorn. Detta innebär att alla förutsättningar är klara för att implementera systemet, nu återstår bara kommunspecifika frågor att adressera. Den starka samverkan mellan parterna har varit nyckeln till framgången – något som bekräftar vikten av samarbete för att driva förändring och utveckling inom omsorgen.

Gällivare har spelat en avgörande roll i denna process och har visat prov på stor kompetens och engagemang. Såväl socialchefen som projektledaren har varit oerhört stöttande och har bidragit till att göra implementeringen framgångsrik. Nu när Gällivare har gått live kan de agera som förebild och inspirationskälla för de återstående 13 kommunerna, varav tre redan har påbörjat sin resa mot att ansluta sig till Combine.

”Det har varit ett spännande och roligt projekt tillsammans med en projektgrupp bestående av deltagare från alla verksamheter inom socialtjänsten. Trots ett tajt tidsschema och många utmaningar har vi alla kämpat i samma riktning och varit fokuserade på att hitta lösningar. Vi har tagit oss an det nya systemet och arbetat hårt för att förändra våra arbetssätt. Det har varit intensivt och krävande, men vi känner att vi har gjort betydande framsteg. Även om vi har några rutiner kvar att justera, så ser vi fram emot när de andra kommunerna successivt ansluter sig till Combine.”

Cecilia Hietala, Projektledare Gällivare kommun

Detta projekt är banbrytande på flera sätt. För det första är det första gången i Sverige som så många kommuner inom en och samma region har en gemensam miljö med gemensamma arbetssätt. Detta öppnar upp för möjligheter till ökad samverkan och effektivitet inom omsorgen, och kan bli en förebild för andra regioner att följa. För det andra har Pulsen Omsorg spelat en central roll genom att teckna avtal med samtliga 14 kommuner i Norrbotten, vilket visar på en förmåga att driva och genomföra stora och komplexa projekt inom omsorgssektorn.

”Det är viktigt för mig att framhäva att det har varit en fantastisk samverkan mellan olika funktioner inom vår förvaltning samt IT-avdelningen. Tillsammans har vi drivit arbetet på ett imponerande sätt, i vilket samarbetet verkligen har varit en nyckel till vår framgång.”

Annette Viksten Åhl, Socialchef i Gällivare kommun

Det lyckade införandet av det nya verksamhetssystemet i Norrbotten är en stor framgång och ett bevis på vad som kan uppnås genom starkt samarbete och målinriktat arbete. Nu är fokus riktat mot de återstående 13 kommunerna där flera redan har påbörjat sina egna implementeringsprocesser. Med detta banbrytande projekt som grund kan Norrbotten bli en föregångare när det gäller mellankommunal samverkan och utveckling av omsorgen i Sveriges kommuner och regioner.