Nyheter
25 maj 2023

CGI och Pulsen Omsorg inleder samarbete

CGI Sverige AB och Pulsen Omsorg, två leverantörer av verksamhetssystem för svenska socialtjänster, inleder ett samarbete. Enligt avtalet kommer företagen att kunna sälja lösningar från den andra parten för ett mer komplett erbjudande till kunderna. Bland annat handlar det om planerings- och återrapporteringsverktyg samt säkerhet och inloggning.

“Vi har identifierat ett antal områden där vi kan stärka varandras erbjudanden. Det skulle underlätta för kunderna som då kan få en mer komplett lösning där CGI har möjlighet att ta ett helhetsansvar. Därför inleder vi nu detta samarbete”, säger Malin Bolmstedt, Vice President IP Financial Solutions och Public Welfare, på CGI i Sverige.

Konkret handlar samarbetet om möjligheten att kunna erbjuda varandras kunder tillgång till vissa identifierade verktyg. Till dessa hör bland annat Pulsen Omsorgs verktyg för planering och återrapportering, Combine Plan och Combine Act, vilket genom återförsäljaravtalet kan tillhandahållas till fler kunder.

Från CGIs sida kan det bland annat handla om säkerhet och inloggningslösningar som redan idag levereras till Pulsen Omsorg.

”Jag ser fram mot att Pulsen Omsorg kan leverera värde även till CGIs kunder, som nu får tillgång till Pulsen Omsorgs planerings- och återrapporteringsverktyg. Avtalet kommer vara positivt både för kunderna och i slutänden även brukarna.”

Magnus Skebäck, VD för Pulsen Omsorg.

På bilden: Magnus Skebäck, VD för Pulsen Omsorg, och Malin Bolmstedt, Vice President IP Financial Solutions och Public Welfare, på CGI.