Nyheter
24 mar 2023

Pulsen Omsorg levererar nytt verksamhetssystem till Alingsås kommun

Pulsen Omsorg välkomnar åter en gammal kund – Alingsås kommun kommer efter många trogna år lämna Magna Cura och implementera Combines verksamhetssystem. Vi känner oss privilegierade över det förnyade förtroendet i att implementera Combines ekosystem för kommunen som därav blir en nygammal kund till Pulsen Omsorg i ytterligare 16 år.

Införandet av Combine har under mars månad påbörjats inom vård- och omsorg i kommunen. I upphandlingen ingick bland annat IBIC SoL, IBIC LSS, HSL, E-tjänster, Combine Plan samt Pulsen Omsorgs senaste tjänst Combine Act.

Combine Act är ytterligare ett steg i Pulsen Omsorgs vision om ett ekosystem av tjänster. Tjänsten har ett komplett stöd för rapportering och uppfölj­ning inom kommunal och privat välfärdsomsorg. Vårt återrappor­teringssystem har unika funktioner som skapar förutsättningar för att optimera genomförandet av insatser och åtgärder samt följa upp hur arbetet fortskrider under arbetsdagen.

Pulsen Omsorg kommer tillsammans med Alingsås kommun starta införandet av Combine efter ett uppstartsmöte i slutet av mars månad. Målet är att verksamhetssystemet skall driftsättas den 1 december 2023.

Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med Alingsås kommun och att fortsätta leverera innovativa lösningar som stärker deras verksamhet och hjälper dem att möta framtida utmaningar.

– Magnus Skebäck, VD Pulsen Omsorg

Pulsen Omsorg är glada över att Alingsås kommun väljer att fortsätta vårt partnerskap. De var en av de första kommunerna att använda Pulsen Omsorgs tidigare system, Magna Cura, och övergången till Combine innebär en naturlig utveckling och modernisering av deras verksamhetssystem. Genom att fortsätta som kund hos oss får Alingsås kommun tillgång till det senaste inom det digitala ekosystemet och kan fortsätta att utveckla sin verksamhet på ett hållbart och effektivt sätt.

Pulsen Omsorgs produkt Combine har tjänster som bygger på en modern webbaserad plattform som effektivt knyter samman enskilda, myndighet och utförare. Socialtjänstlagens värden är styrande, den enskilde är i centrum för processen och yrkesrollerna samlas kring individen. För att möjliggöra ett effektivt digitalt ekosystem ligger fokus på standardisering och sömlös integration där olika tjänster knyts samman och kan förvaltas på ett långsiktigt och hållbart sätt. 

Pulsen Omsorg vill skapa mer tid för omsorg i omsorgen. ​Vi vill förändra välfärden i grunden – med teknik som för människor närmare varandra, ökar livskvalitén, ger fler valmöjligheter och räddar liv.