Finansiellt

Ett långsiktigt engagemang som skapar positiv utveckling.

Långsiktig agilitet

Det familjeägda Pulsen Group består av självständiga bolag som är framstående i sina områden och som verkar på snabbrörliga marknader.

Genom att kombinera långsiktig stabilitet med dynamisk agilitet bygger vi verksamheter som skapar värde för koncernen och för kunderna och omvärlden.


Årsredovisning 2020/21

Läs Pulsen Groups årsredovisning för 2020/21 i PDF-format.