Vision

VÅR MÅLBILD OM FRAMTIDENS VÄLFÄRD

Pulsen Omsorg tänker större än enskilda tjänster. Vi vill erbjuda verktyg som skapar mer tid för omsorg i omsorgen. För att möjliggöra ett effektivt digitalt ekosystem ligger fokus på standardisering och sömlös integration där olika tjänster knyts samman och kan förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt. Pulsen Omsorgs målbild för framtidens välfärd täcker hela omsorgskedjan – från behov och aktualiseringar till åtgärder och information som hjälper den enskilde i dess specifika livssituation. Denna hjälp skapas med individen i centrum och med dennes aktiva deltagande i processen. Genom att tillhandahålla plattformen Combine som ett nav i det digitala ekosystemet är vårt strategiska mål att vara den naturliga partnern för alla samhällets aktörer inom omsorg och välfärd.

Vi har experterna som knyter ihop verksamhetskunskap med realisering av tjänster för den sociala välfärden. Vi besitter unik kunskap och förståelse för omsorgens utmaningar samt möjligheterna som tekniken ger oss. Digital omsorg är vår nisch. Vi har 30 års erfarenhet och är en organisation bestående av passionerade medarbetare med vitt skilda specialistkunskaper. Vi kan säkert tyckas olika. Men vi har alla sökt oss hit av samma anledning: För att få chansen att göra skillnad. Riktig skillnad, för andra människor. Det är därför vi har både viljan, kunskapen och kapaciteten att realisera den digitala omsorgen idag. Och imorgon. En välfungerande, smart och medmänsklig välfärd är viktigt för alla: För den enskilda individen i behov av stöd. För anhöriga. För personal. Och för samhället i stort.

Tekniken

Den tekniska plattformen bakom Combine

Laptop Combine Inloggningssida

Pulsen Omsorgs produkt Combine har tjänster som bygger på en modern webbaserad plattform som effektivt knyter samman enskilda, myndighet och utförare. Socialtjänstlagens värden är styrande, den enskilde är i centrum för processen och yrkesrollerna samlas kring individen.

Systemet är byggt på en modern open source teknikstack (React, Redux, C#, mm) – med teknik som har en bred förankring på marknaden. Där företag som Microsoft, Facebook och Google är en del av den community som använder eller står bakom tekniken. Plattformen bygger på mikrotjänstbaserade lösningar där API:er – baserade på öppen källkod – samt etablerade tekniker för integrationer i kombination med standardisering möjliggör långsiktighet och trygghet, kombinerat med skalbarhet och flexibilitet.

Combine erbjuder ett modernt, användarvänligt gränssnitt och förbättrar användarens mobilitet. Tjänsterna i Combines digitala ekosystem ger en bättre insyn för medborgarna, snabbare och effektivare handläggningstider samt tillgänglighet dygnet runt – oavsett plats eller tid.

Pulsen Omsorg arbetar med fokus på att skapa ett användarvänligt och intuitivt system, med hjälp av modern webbteknik och genom att involvera dagens användare i utvecklingen. Systemet följer självklart EUs tillgänglighetsdirekt WCAG – med responsiv design och stöd för hjälpmedel, för de som behöver det. Med denna teknik bygger vi Combine och det digitala ekosystemet för både dagens och framtidens välfärd. Ett system som knyter samman omsorg, myndigheter och individer.

Pulsen Omsorg support

Support

Hantering av incidenter och stöd till er verksamhet kring dagliga behov och önskemål.

Pulsen Omsorg Processutveckling

Processutveckling

Effektivisering och utveckling av metoder, processer och verktyg för att utveckla er verksamhet.

Pulsen Omsorg utbildning

Utbildning

Kompetenshöjning och kunskapsspridning för att vidareutveckla och effektivisera er verksamhet.

Verksamhetsanalys

Genomgång och utvärdering av nuvarande arbetssätt i organisationen för att effektivisera arbetet.

usp details

Support

Hantering av incidenter och stöd till er verksamhet kring dagliga behov och önskemål.

usp details

Processutveckling

Effektivisering och utveckling av metoder, processer och verktyg för att utveckla er verksamhet.

usp details

Utbildning

Kompetenshöjning och kunskapsspridning för att vidareutveckla och effektivisera er verksamhet.

usp details

Verksamhetsanalys

Genomgång och utvärdering av nuvarande arbetssätt i organisationen för att effektivisera arbetet.

Partners

PULSEN OMSORGS PARTNERSKAP

Genom partnersamarbeten, delaktighet i nationella intresseorganisationer och genom vår tekniska plattform är Pulsen Omsorgs mål att realisera det digitala ekosystemet för Socialtjänsten steg för steg. Genom denna övergripande tanke bygger vi en flora av tjänster som kontinuerligt utvecklas över tid samt är lika moderna om tio år. Modulerna, likt legobitar, kan bytas ut utan att i grunden påverka hela ekosystemet.

Pulsen Omsorg skall över tid vara den ledande leverantören av innovativa lösningar inom digitalisering av socialtjänsten. Vårt digitala ekosystem består av såväl egna som våra partners lösningar med målet att bilda en helhet för våra kunder inom privat och kommunal omsorg. Det innebär bland annat att vi hela tiden utvärderar nya möjliga funktioner i våra egna produkter men också kontinuerligt arbetar med att erbjuda våra kunder nya möjliga partners. 

Det händer mycket inom digitalisering och välfärdsteknik. Vi ska ha en tydlig roll som en innovativ partner till nya företag, där vi tillsammans kan erbjuda nya möjligheter till våra kunder. Vi etablerar löpande samarbeten med start-ups, inkubatorer och innovativa leverantörer för att skapa det digitala ekosystemet av lösningar som på ett säkert sätt kan skapa nya värden för våra kunder. Denna strategi tror vi på Pulsen Omsorg ger en optimal avvägning mellan flexibilitet, best practices och långsiktig, effektiv förvaltningsbarhet.

Genom breda partnerskap etablerar Pulsen Omsorg kompetens över gränser som skapar kunskap som inte tidigare varit tillgänglig i en samordnad form. På detta sätt möjliggör våra partnerskap både affärsmässiga och lösningsorienterade samarbeten med kundernas gränsöverskridande behov och det digitala ekosystemet som gemensam nämnare.

Kundcitat

Såhär tycker våra kunder

"För oss var det viktigt att hitta en leverantör som delade vår vision både vad gäller teknisk lösning och i viljan att ingå ett partnerskap i nära samverkan. Pulsen Omsorg har den lösning som bäst motsvarade våra visioner kring ett modernt system som kontinuerligt utvecklas för att motsvara de krav som gäller om 10–15 år."

Håkan Olsson Representant Norrbottens digitala ekosystem

"Det är otroligt viktigt för oss att ha en bra relation till våra leverantörer, och det har vi alltid haft med Pulsen Omsorg. Sedan starten har vi fått bra gehör för våra behov och har kunnat utveckla saker tillsammans."

Annika Bärgård Västerås kommun

"Pulsen är i framkant när det gäller utveckling och den nya plattformen är modern och användarvänlig. Det i kombination med vårt goda samarbete har gjort att vi valt att fortsätta samarbeta med Pulsen Omsorg."

Claes Lagergren Socialchef, Täby kommun

VÅRA MJUKVARULÖSNINGAR

VERKSAMHETSSYSTEM FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS VÄLFÄRDSOMSORG

product-image

Combine Core

Navet i det digitala ekosystemet och grundplattformen för våra tjänster.

 • Hantering av myndighetsutövning samt uppdrag för vårdgivare
 • Stödjer dokumentation, journalföring och utförande inom SOL, LSS och HSL

Läs mer

product-image

Combine Plan

Marknadens mest moderna planeringssystem med användarvänlighet i fokus.

 • Webbaserad och tillgänglig oavsett plats, tid eller val av teknisk enhet
 • Komplett stöd för detaljplanering inom kommunal och privat välfärdsomsorg

Läs mer

product-image

Combine Act

Enkel återrapportering i farten – det mobila, enkla stödet i utförarens vardag.

 • Visualisering av planerade åtgärder
 • Återrapportering av utförda besök, insatser och åtgärder
 • Navigation och integrationer med lås

Läs mer

product-image

Combine Mobile App

Combine Mobile App är lösningen för dig som vill kunna arbeta på språng via telefon.

 • Säker inloggning, rapportering, signering och journalföring
 • Färdiga frastexter ger snabb inmatning och strukturerad dokumentation

Läs mer

product-image

Combine E-services

Enkel tillgång till tjänster som underlättar samverkan med socialtjänsten.

 • Integrerat med Combine Core för snabb och effektiv implementering
 • Kunden avgör vilka e-tjänster som skall publiceras

Läs mer

product-image

Combine Statistics

En tjänst för datadriven verksamhetsanalys som kan integreras med erat BI-system.

 • Ger tillgång till anonymiserad data för uppföljning och statistik
 • Skapa anpassade datauttag för att bygga egna rapporter

Kommer snart