Kundcase
14 dec 2021

Pulsen Omsorg tecknar avtal med Norrbottens 14 kommuner om ett nytt ekosystem för omsorgen

Norrbottens e-nämnd har tecknat avtal på upp till 16 år med Pulsen Omsorg och verksamhetssystemet Combine. Detta skapar möjligheten för unikt samarbete över kommungränser och på så sätt göra det enklare för Norrbotten att möta framtidens behov inom omsorgen.

Pulsen Omsorg och Norrbottens 14 kommuner har ingått ett långsiktigt partnerskap som innebär att Combine kommer rullas ut i hela Norrbotten. Detta omfattar en mycket stor utrullning som berör 13 000 användare och ett stort antal nämnder och förvaltningar. När lösningen är fullt implementerad når Combine via Socialtjänstens verksamhet och e-tjänster mer än 250 000 invånare.

Norrbottens e-nämnd har kommit till för att förverkliga regeringens intentioner för e-samhälle. Genom en gemensam nämnd kan kommunerna använda resurserna på ett mer effektivt sätt. Det innebär att kommunerna får ekonomiska fördelar, kvaliteten i verksamheten ökar och möjligheten till utveckling blir bättre.

Dialogen med Norrbotten har pågått sedan mars 2020 och upphandlingen slutfördes nu under hösten. Arbetet i Norrbottens e-nämnd startade dock redan 2018 med fokus på att harmonisera arbetssätt och verksamheter mellan de 14 kommunerna.

Som unikt kluster har Norrbottens kommuner under flera år arbetat med att harmonisera processer, nomenklatur och strukturer. Detta har möjliggjort att alla kommuner kommer ha en gemensam grundkonfiguration som endast anpassas i de delar som verkligen kräver unik struktur. Syftet med detta är att möjliggöra mellankommunal samverkan och få en effektivitet i såväl systemanvändandet som i samarbetet.

Socialtjänsterna i Norrbotten har höga förväntningar på Pulsen Omsorg och det kommande samarbetet där fokus är effektiva och professionella lösningar, samt att alltid eftersträva samverkan, samarbete och självförtroende – de ledord som krävs för framtidens socialtjänst, kommenterar Stig Gabrielsson, IT-utvecklare vid socialförvaltningen Luleå kommun.

I och med affären tar Pulsen Omsorg stora marknadsandelar och växer snabbare än alla andra aktörer på marknaden.

Vi är mycket glada att också Norrbotten tror på oss som framtidens leverantör av marknadens modernaste verksamhetssystem och ser fram emot att först utforma en gemensam miljö för alla 14 kommuner och därefter successivt införa Combine i kommunerna utifrån den gemensamma konfigurationen, säger Magnus Skebäck, VD på Pulsen Omsorg