Artikel
18 jul 2022

Vår välfärdsteknik och dess möjligheter

Sveriges befolkning är bland de mest digitalt mogna i världen och både näringslivet och offentlig sektor har digitaliserat sin verksamhet. Nationellt finns också världsledande företag som drivit på utvecklingen inom informations- och kommunikationsområdet. I Vision e-hälsa 2025 slogs fast att Sverige har goda förutsättningar för att tillgodogöra sig digitaliseringens möjligheter. Så vad finns det för välfärdsteknik och vilka är dess möjligheter? Här får du veta mer om hur våra digitala lösningar kan förbättra er verksamhet inom välfärdsomsorg.

Vad är välfärdsteknik?

Teamet – som består av utvecklare, projektledare samt produktägare – arbetar outtröttligt mot att utveckla ett planeringssystem som är skräddarsytt för den kommunala och privata välfärdsomsorgens behov. Drivande i detta arbete och den framtida utvecklingen av Combine Plan är Mikael Bengtsson, områdesansvarig produktägare på Pulsen Omsorg.

– Fokus framöver kommer ligga på att utveckla detaljfunktioner. Utvecklingstakten blir något långsammare, men det är en självklarhet då systemet nu är lanserat. Det pågår i dagsläget utveckling som kommer levereras efter sommaren, därefter finns det utvecklingspunkter som är önskvärda men inte än planerade till exakta tidpunkter, berättar Mikael.