Artikel
07 dec 2021

Teknisk utveckling för ett hållbart liv

Jonas Lohse är sedan i september ny som CTO på Pulsen Omsorg. Han har i sin viktiga roll till uppgift att få bolagets tekniska utveckling att motsvara de högt ställda förväntningarna på branschens modernaste verksamhetssystem – en uppgift som underlättas av kunniga kollegor och en positiv kultur.

Sedan i september i år är Jonas Lohse ny som Chief Technical Officer, CTO, på Pulsen Omsorg. Jonas tar med sin gedigna bakgrund en viktig roll i organisationen, där han bland annat ska se till att verksamhetssystemet Combine fortsätter att transformeras till branschens modernaste välfärdssystem i rätt takt.

– Det är fantastiskt kul att tillsammans med engagerade kollegor jobba med system och produkter i framkant. Vi har oerhört hög teknisk och verksamhetsförankrad kompetens i bolaget och jobbar stenhårt för att ge våra användare de arbetsverktyg som matchar ett modernt välfärdssamhälle, berättar Jonas Lohse.

För mig känns det väldigt meningsfullt att jobba för att förbättra vår gemensamma välfärd.

Jonas har lång erfarenhet som konsult och konsultchef, och har bland annat jobbat med modern mjukvaruutveckling och molnplattformar – något som gjorde att steget till Pulsen Omsorg kom naturligt.

– Det kändes som ett självklart nästa steg att komma in i Pulsen Omsorg och vara med på resan som bolaget gör med de nya produkterna. Att man är i full gång med en stor uppgradering av ett samhällsviktigt system med alla de utmaningar det kan innebära och de möjligheter som finns kände jag var för spännande för att tacka nej till.

En meningsfull bransch

Jonas framhåller också att branschen bolaget verkar i var ett avgörande faktum i övergången till Pulsen Omsorg, precis som en positiv och proaktiv företagskultur.

– För mig känns det väldigt meningsfullt att jobba för att förbättra vår gemensamma välfärd. Jag brinner för en mer hållbar värld, och kan vi då bidra genom att ge våra användare, och i förlängningen medborgarna, de bästa möjliga förutsättningarna för ett hållbart liv så är jag gärna med.

– Sedan jag började på Pulsen Omsorg har jag också märkt vilken stark kultur och gemenskap som finns inom bolaget. Att man visar prestigelöshet, proaktivitet och en vilja att inkludera medarbetarna är otroligt viktigt för teamkänslan. Det är då vi kan använda vår kollektiva intelligens för att nå framgång som gynnar både oss och våra kunder, säger Jonas avslutningsvis.