Artikel
02 sep 2022

Pulsen Omsorgs arbete med UX/UI

Vad är UX och UI?

UX/UI står för User experience och User interface, vilka båda handlar främst om användarupplevelse. Delar man upp UX och UI kan man kan säga att UX-design handlar om designarbete som förbättrar användarens upplevelse av en tjänst eller produkt. Den handlar om interaktionen, och hur saker och ting fungerar. Ett exempel skulle kunna vara hur du på en webbplats tar dig från en sida till en annan eller navigerar i menyn. UI-design handlar mer om utseende – hur man designar de grafiska elementen som ikoner, komponenter och layout. Ofta handlar gränssnittsdesign även om att förmedla en viss känsla som du vill att ditt varumärke ska förknippas med. Exempel på detta är hur det ser ut för användaren på en digital applikation eller hemsida.

Användarvänligt och användbarhet är dock två olika saker för en UX/UI-utvecklare. Det första, användarvänligheten, är ett lekmannabegrepp och mindre omfattande än begreppet användbarhet. Användbarhet handlar istället om hur enkelt något är att förstå och lära sig. UX/UI-utvecklarna har även med sig prestandan som också påverkar den totala upplevelsen. Det är viktigt att förena det snygga och kreativa med det matnyttiga så att sidan ger en bra användarupplevelse. Det visuella är alltså precis lika viktigt som det funktionella.

Ux och UI på Pulsen Omsorg

När Ida började på Pulsen för 4 år sedan var hon först utvecklare men sedan tre år tillbaka jobbar hon med UX/UI. Tillsammans med Pulsen Omsorgs andra UX-designers jobbar de för att hitta nya kreativa lösningar för Pulsen Omsorgs it-system. Teamwork är ett viktigt moment för UX-designers, men de jobbar också till stor del inom varsitt område.

– Vi hjälper självklart alltid varandra för att det skall bli ett så enhetligt resultat som möjligt. Vi vill hitta den bästa och mest användbara lösningen. Vi har insett att två plus två oftast blir tre, berättar Ida.

En UX:ares arbetsdag varierar och är beroende av var i ett projekt man befinner sig. De arbetar också tätt tillsammans med flera andra kompetensområden, då det handlar om att hela tiden testa olika idéer, revidera samt förbättra. I början av ett projekt jobbar de mest med en produktägare eller en projektgrupp kring en ny vy eller produkt som skall skapas. Där ställs frågor som ”Vad behöver användaren kunna göra?” och ”Hur arbetar användaren?”. De skapar enkla flöden och skisser som sedan utvecklas till prototyper och designs. Ofta bjuder de dessutom in användare för att testa av sina idéer och säkra funktionella lösningar. Allt detta kan ske flera gånger i olika skeden i projekten.

Inspirationen kommer från olika håll, framför allt från våra användare. Vi försöker omvärldsbevaka och hålla oss uppdaterade. Sedan utgår vi från de grunder som vi har satt för Combine, vilka bottnar i olika användarstudier som vi har gjort, säger Ida.

Givetvis jobbar de även väldigt tätt ihop med Pulsen Omsorgs utvecklare där de tidigt visar upp deras  tänkta design. Detta gör det enklare för utvecklarna att bedöma om arbetet är hållbart rent tekniskt. Senare i projektets gång är det även UX:arnas ansvar att testa funktioner och flöden för att tidigt i utvecklingen hitta buggar och problem. Här är det viktigt att jobba agilt – skulle de hitta något som inte fungerar för användaren så tas det genast tillbaka till bordet för att göras om.