Artikel
15 jul 2022

Planeringssystem med välfärden i fokus

En åldrande befolkning kombinerat med resursbrist inom vård och omsorg gör planeringen för stora och små vårdgivare till en allt större utmaning. Resurserna inom offentlig sektor har under lång tid varit ansträngda. Den hårda arbetsbelastningen inom bland annat äldreomsorg, beroendevård och socialtjänst har pressats ytterligare under pandemin, och på många håll i landet finns stora logistiska och organisatoriska utmaningar för att kunna tillhandahålla den vård, tillsyn och mänsklighet som brukarna förtjänar.

Combine Plan är Pulsen Omsorgs egna planeringssystem som ingår i det digitala ekosystemet där Combine Core är navet. Att bygga en kedja av IT-system för att tillgodose verksamheterna i den kommunala och privata välfärdsomsorgen är Pulsen Omsorgs drivkraft. Med systemet kan du möta individens behov av trygghet, kontinuitet och medicinsk säkerhet samtidigt som verksamheten kan använda personalen på ett sätt som skapar en bra arbetsmiljö, ökar arbetets kvalitet och är kostnadseffektivt. Systemet är byggt för att låta kunden använda sina resurser optimalt, oavsett verksamhet och förutsättningar.

Det finns ett stort behov av att kunna anpassa planeringen efter verksamheten. En liten privat vårdgivare i Stockholms innerstad har inte samma utmaningar som hemtjänsten i Arvidsjaur. Det är av största vikt för medborgarna att planeringen görs så bra som möjligt så att mer tid kan finnas för människan. Många av oss på Pulsen Omsorg har själva arbetat inom hemtjänsten, socialtjänsten eller vården. Våra erfarenheter driver oss att skapa tekniska innovativa lösningar som sätter omsorgen av människan i fokus. Tekniken ska fungera som en möjliggörare – inte en belastning.

Combine Plan är fullt integrerat för att användas tillsammans med verksamhetssystemet Combine Core, som genom sin stora transformation utvecklats till branschens modernaste plattform för välfärd. Möjligheten att använda planeringssystemet helt fristående var också en självklarhet i utvecklingen.  På detta sätt är systemet byggt för att möta digitaliseringen och ge fler valmöjligheter än traditionella planeringssystem.

Utveckling i framkant

Teamet – som består av utvecklare, projektledare samt produktägare – arbetar outtröttligt mot att utveckla ett planeringssystem som är skräddarsytt för den kommunala och privata välfärdsomsorgens behov. Drivande i detta arbete och den framtida utvecklingen av Combine Plan är Mikael Bengtsson, områdesansvarig produktägare på Pulsen Omsorg.

– Fokus framöver kommer ligga på att utveckla detaljfunktioner. Utvecklingstakten blir något långsammare, men det är en självklarhet då systemet nu är lanserat. Det pågår i dagsläget utveckling som kommer levereras efter sommaren, därefter finns det utvecklingspunkter som är önskvärda men inte än planerade till exakta tidpunkter, berättar Mikael.