Artikel
22 sep 2022

Offentlig upphandling inom vård och omsorg

Pulsen Omsorg samarbetar med kunder inom vård och omsorg både privat och inom offentlig sektor. För privata organisationer är inköp av våra tjänster inte styrda av några specifika lagar eller regler, men för offentliga verksamheter krävs en offentlig upphandling inom vård och omsorg. Vad innebär det och hur kan offentliga inköp förbättra samhällsutvecklingen?

Vad är offentlig upphandling?

Den process som offentliga verksamheter använder för att göra inköp kallas för offentlig upphandling. Eftersom offentliga organisationer finansierar sina köp med skattebetalarnas pengar krävs strikta regler för hur inköpen får gå till.

Hur kan offentlig upphandling inom vård och omsorg förbättra samhällsutvecklingen?

Offentlig upphandling inom vård och omsorg kan driva på utvecklingen genom att efterfråga socialt hållbara tjänster samt genom att använda leverantörers innovationsförmåga för nya lösningar. För detta krävs strategisk upphandling som framgår i den nationella upphandlingsstrategin ー hållbar upphandling och innovation i upphandling. 

Pulsen Omsorgs tjänster bidrar till socialtjänstens utveckling och bygger framtidens lösningar för både privata och offentliga aktörer. Våra tjänster kan inkluderas i strategisk offentlig upphandling för både hållbarhet och innovation.

Hållbar upphandling

Vid en hållbar upphandling tar offentliga verksamheter hänsyn till fördelar som gynnar samhället i sin helhet och sin egen organisation. Sociala aspekter, arbetsvillkor och hälsa är bara några faktorer som hållbar upphandling inom vård och omsorg tar hänsyn till, och Pulsen Omsorg arbetar med alla dessa faktorer. 

Våra tjänster syftar till att digitalisera verksamheter inom vård och omsorg för effektivare processer som gynnar både medarbetare och vårdtagare.

Innovation i upphandling

Innovativa upphandlingar bidrar till bättre tjänster, samhällsservice och möter dagens och framtidens samhällsutvecklingar. Upphandlingsmyndigheten skriver:

“Innovation i offentlig verksamhet kan handla om en ny vara, tjänst eller process, nya sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer.”

Pulsen Omsorg erbjuder tjänster som möter dagens och morgondagens samhällsutveckling och bygger framtidens lösningar. Combines plattform möjliggör ständig innovation som lämnar dörren öppen för den konstanta förändring som samhället står inför. Vi är stolta över att vara en del av samhällsutvecklingen, och våra tjänster möjliggör fortsatt utveckling och förbättrad vård och arbetsvillkor.

Hur ni går tillväga

För en strategisk upphandling krävs noggranna förberedelser. Det är därför viktigt att prioritera tid och resurser till att kartlägga marknaden och kommunens behov. För att veta mer om offentlig upphandling inom vård och omsorg kan ni läsa på upphandlingsmyndighetens hemsida.