Artikel
29 dec 2022

Kan välfärdsteknik i äldreomsorgen ge mer tid för mänskliga möten?

Dygnet har ett begränsat antal timmar och hur mycket personalen inom äldreomsorgen än vill det, kan det aldrig frigöras mer tid för de äldre med nuvarande arbetssätt. Lösningen är istället välfärdsteknik i äldreomsorgen som möjliggör djupare samtal, mer omtanke och en ökad kvalitet på omsorgen. Här får du veta mer vilka teknologiska lösningar som finns och hur de kan användas. 

En robot som tröstar och pratar med någon som känner sig ensam, är det framtidens välfärdsteknik i äldreomsorgen? I den bästa av världar (och den värld som vi vill leva i) är välfärdsteknik inom vård och omsorg ett komplement som gör det möjligt att ta en kopp kaffe med Iris 92 år och prata om livet istället för att sköta administration som istället hade kunnat automatiserats.

Vad innebär välfärdsteknik inom vård och omsorg?

Enligt Socialstyrelsen är definitionen av välfärdsteknik digital teknik som bibehåller eller ökar tryggheten, aktiviteten, delaktigheten eller självständigheten för en individ som har eller ligger i riskzonen för att få en funktionsnedsättning. Välfärdsteknik inom vård och omsorg ska, enligt Socialstyrelsen, vara kunskapsbaserad, säker, tillgänglig, effektiv, jämlik och utgå från varje individs behov.

Exempel på välfärdsteknologi inom äldreomsorgen

Det finns många bra exempel på välfärdsteknologi inom äldreomsorgen som förbättrar vardagen för de äldre. Här är några av dem:

 • Digital nattillsyn med kamera som gör det möjligt för individen att slippa bli störd under natten, men ändå känna trygghet.
 • Trygghetslarm som gör det möjligt för äldre att hämta posten, hugga ved eller ta ner duken från den översta hyllan utan att oroa sig för att bli liggandes orörlig vid ett fall.
 • Robotdammsugare som städar bostaden medan personalen kan sitta ner och prata med den äldre, duka fint eller på annat vis sätta guldkant på tillvaron. 

Det finns också molnbaserade lösningar för välfärdsteknik inom äldreomsorgen som underlättar personalens arbete, förbättrar kvaliteten på vården och skapar delaktighet. Här är exempel på några av våra lösningar:

 • Combine Core som stödjer alla grundprocesser inom kommunal- och privat omsorgsverksamhet och gör det möjligt att automatisera repetitiva arbetsuppgifter, signera insatser i samband med åtgärden samt effektivisera handläggningstider. Tjänsten innebär att personalen får mer tid för den äldre och att den äldres ärenden får kortare handläggningstider samt att individen får bättre insyn.
 • Combine plan som gör det möjligt att optimera planeringen av insatser och åtgärder samt att matcha brukarens behov med personalens kompetens och säkerställa att åtgärderna utförs av personal som brukar besöka den äldre. Tjänsten innebär att omsorgspersonalen får ett mer realistiskt schema, verksamheten blir mer effektiv och att individens vård blir bättre.
 • Combine Act som gör det enkelt att återrapportera utförda besök, insatser och åtgärder i farten vilket skapar mer tid till samtal och andningspauser. Tjänsten gör det också möjligt att se vilka åtgärder som är planerade för att kunna synkronisera arbetet med kollegor. 
 • Combine Mobile App som möjliggör att kunna läsa genomförandeplaner, föra journal och signera åtgärder på ett säkert sätt via tvåfaktorsautentisering. Tjänsten gör det möjligt att tillbringa mer tid med den äldre och bidrar till en bättre arbetsmiljö för personalen.

Combine E-services som gör det lätt att själv ansöka om hjälp, se var i processen ett ärende befinner sig samt kommunicera med handläggare och utförare på ett säkert sätt. Tjänsten ökar individens delaktighet i sin egen vård och känslan av kontroll.

Fördelar med välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Det finns många fördelar med användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Här är fem av dem:

 1. självständigheten bibehålls längre
 2. mänskliga fel minimeras
 3. verksamheten blir mer effektiv
 4. arbetsmiljön blir bättre
 5. mer tid för omsorg i omsorgen. 

För att säkerställa att användningen av välfärdsteknik inom äldreomsorgen blir en positiv upplevelse är det viktigt att lyssna på vad äldre har för behov och låta dem styra förändringen.

Digitalisera äldreomsorgen med vår hjälp

Är du intresserad av att veta mer om digitalisering i vård och omsorg och hur tekniska lösningar kan förbättra verksamheten? Kontakta oss på Pulsen Omsorg.