Artikel
18 jul 2022

Framtidens äldreomsorg

I tid med digitaliseringen har avancerad AI-teknik förenklat och effektiviserat problemlösning, prognostisering och hantering av mänskliga göromål. Regeringen har sedan några år tillbaka utvecklat en nationell kvalitetsplan, där en stor del av arbetet mot framtidens äldreomsorg innefattar att anpassa och förbättra vården med digitala lösningar.

Framtidens äldreomsorg – en nationell satsning

I takt med den digitala utvecklingen behöver Sveriges äldreomsorg strukturella förändringar. Regeringen har påbörjat ett långsiktigt förändringsarbete för att framtidens äldreomsorg ska möta den digitala utvecklingen. Moderniseringen av äldreomsorgen är välbehövlig och bidrar till bland annat:

  • Ökad trygghet för äldre
  • Högre självständighet för vårdtagaren
  • Högre livskvalité
  • Bättre arbetsmiljö för vårdgivare

Att framtidens äldreomsorg kommer vara mer digitaliserad innebär inte att mänskliga interaktioner kommer att minska. Man kommer istället ha möjligheten att ta tillvara på alla resurser och effektivisera arbetet för att kunna fokusera mer på de mänskliga mötena.

Äldreomsorgen är en av de branscherna som har högst sjukskrivningstal. Digitaliseringen av vård och omsorg är en stor del av utvecklingen mot en bättre arbetsplats för vårdgivare och för bättre vård för vårdtagare. Pulsen Omsorg erbjuder Combine som kommer vara en del av framtidens äldreomsorg – en effektiv välfärdsteknik.

Combine

Combine är en tjänst utvecklad av Pulsen Omsorg som riktar sig till kommunala och privata vårdgivare. Combine har tagits fram och utvecklats i samverkan med våra kunder för att kunna erbjuda tjänster som ger värde och som faktiskt fungerar i praktiken. Med Combine kan utförarorganisationen enkelt ta emot, bekräfta och verkställa uppdrag från sociala myndigheter.

Combine E-tjänster

Combine riktar sig inte bara till vårdgivare, utan används även av privatpersoner. Med Combines E-tjänster kan privatpersoner följa sitt ärende, se beslutsmeddelande och ansöka om biståndsinsatser – för att de ska kunna vara delaktiga i sin egen vård.

Combine Plan

Combine Plan riktar sig främst kommunal och privat välfärdsomsorg för att effektivisera detaljplanering och matcha brukarens behov med personalens kompetens. Alla tjänster i Combine riktar sig till flera välfärdsorganisationer och är inte begränsad till äldreomsorgen.

Mot en bättre välfärd

Tillsammans med våra kunder erbjuder vi marknadens bästa lösningar för vård och omsorg. Med våra webbaserade tjänster ökar vi tryggheten, säkerheten och kvalitén hos patienter och medarbetare såväl som anhöriga. Det är viktigt med självständighet och trygghet i sin egen eller en anhörigs vård, och vi vill effektivisera samarbetet mellan alla inblandade parter.

Du är mer än välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vårt arbete mot framtidens äldreomsorg.

Framtidens äldreomsorg