Artikel
22 jan 2020

Ett socialtjänstsystem med användaren i fokus

Linda Glaadh jobbar som produktägare på Pulsen Omsorg och ser nyttan för medborgaren som en drivkraft i sitt arbete. I hennes roll ingår att med hjälp av kundernas input och nationella riktlinjer utveckla Combine till morgondagens IT-stöd för socialtjänsten.

Combine är med över 40 kommuner som kunder branschens modernaste stödsystem för den kommunala socialtjänsten. På Pulsen Omsorg har ungefär hälften av medarbetarna en bakgrund inom social verksamhet.

Vi är många som kommer direkt från verksamheten, antingen som socionomer eller som jag själv – distriktssköterska. Jag har tidigare jobbat väldigt mycket med dokumentation både på hälso- och sjukvårdssidan såväl som på socialtjänstsidan, säger Linda Glaadh, och fortsätter:

Det gör att vi förstår hur användarens verklighet ser ut. Vi kan inte bygga ett system utifrån att bara knacka kod, utan det måste vara för de som jobbar i verksamheten.

En brygga mellan användare och utvecklare

I Linda Glaadhs roll som produktägare får hon bland annat ta in uppdrag och önskemål från kunder i vidareutvecklingen av Combine. Med sin verksamhetserfarenhet inom hälso- och sjukvården bildar hon ett kitt mellan utvecklingsteamet och kunderna.

Vi tittar på hur vi ska utveckla produkten hela tiden. Vi får input både från kunder och nationella direktiv från exempelvis Socialstyrelsen och SKL. Det ligger till grund när vi försöker skapa bästa möjliga nyttan för våra användare. Vi försöker också skapa en produkt som är till nytta för vår slutanvändare – medborgaren i Sverige. Det är det man vill uppnå.

Vi jobbar mycket med att stötta våra team och titta på det som utvecklas så att det som i slutändan hamnar i Combine blir rätt saker med rätt kvalitet. Eftersom jag själv jobbat i branschen förstår jag hur stor roll det kan spela var en liten knapp sitter, eftersom användaren kanske behöver trycka på den väldigt många gånger per dag, säger Linda Glaadh.

Vi kan inte bygga ett system utifrån att bara knacka kod, utan det måste vara för de som jobbar i verksamheten.

Nya direktiv med utmaningar för kunderna

Nationell informationsstruktur (NI) är ett ramverk för strukturerad dokumentation inom vård och omsorg, och består av process-, begrepps- och informationsmodeller som används som referens för att utveckla strukturerad dokumentation kring patienter och brukare. För kommuner runtom i landet finns utmaningar i och med NI, menar Linda.

Förut kunde man välja i högre grad på vilket sätt man skulle dokumentera, vilket ibland blev som att jämföra äpplen och päron. Nu blir kunderna styrda från nationellt håll, vilket även styr oss. Exempelvis IBIC (individens behov i centrum) har nu en dokumentationsstandard som gör att man kan jämföra uppgifter mellan kommuner, säger Linda och fortsätter:

Många kommuner har dock en utmaning i att anpassa sin verksamhet för att kunna docka an till de nationella riktlinjerna. Det krävs ganska mycket utbildning i det här omtaget, och därför är just utbildning och våra verksamhetskonsulter en viktig del i vår verksamhet. Vi kan komma in med den kompetensen, avslutar Linda Glaadh.