Artikel
18 jul 2022

Digitalisering inom offentlig sektor

I samband med Covid-pandemin blev digitala lösningar en samhällsviktig funktion inom den offentliga sektorn. Men redan innan pandemin har tekniska lösningar hjälpt kommuner och regioner över hela landet att reducera tiden för ärenden och öka kvaliteten. Digitalisering inom offentlig sektor bidrar till ett bättre samhälle. Här berättar vi hur.

5 fördelar med digitala lösningar från Pulsen Omsorg

Lägg tiden på det som är viktigt
Västerås stad lyckades effektivisera arbetet med 1 000% efter införandet av Combine E-tjänster för ekonomiskt bistånd som bidragit till reducerad administrativ tid per ärende. Genom att använda Combine E-tjänster blir handläggningen av ärenden och ansökningar en enklare process som kan effektivisera ert administrativa arbete. Ni får möjligheten att lägga tid på det som faktiskt är viktigt 𑁋 att ta hand om människor.

Ett långt partnerskap
Genom att arbeta i nära relation till alla våra kunder kan vi utveckla framtidens lösningar som fungerar i praktiken. Vi strävar efter långa partnerskap med både privata och offentliga verksamheter för att kunna möta samtliga visioner kring ett modernt system.

Följ med i utvecklingen
För att kunna möta de krav som ställs om 10-15 år är digitalisering inom offentlig sektor nödvändigt. Förutom att följa med i samhällets utveckling mot en ny digital värld så följer ni också med i utvecklingen till en bättre social välfärd.

Ge individen kontroll över sin vård
Med Combine kan kontakt mellan individ, vårdgivare och offentliga myndigheter effektiviseras och vårdtagaren kan få full insyn i sin vård. Genom att förenkla kommunikationen förbättras kontakten mellan samtliga parter och individen kan känna sig trygg.

Kompetenta utvecklare
Med digitala lösningar från Pulsen Omsorg kan ni vara trygga med att alla inblandade har full kompetens inom området. Många av våra medarbetare är utbildade socionomer, är legitimerad personal från hälso- och sjukvården eller har annan erfarenhet från den sociala välfärden.

Var med i utveckling av digitalisering inom offentlig sektor

Gör som andra offentliga och privata verksamheter i Sverige och följ med oss på resan mot framtidens lösningar. Digitalisering inom offentlig sektor är en del av att förenkla det administrativa arbetet inom social välfärdsomsorg. Med en plattform som sätter individen i fokus kan vi tillsammans skapa lösningar som ger ett stort värde i våra kunders verksamheter.

Header_Pulsen Omsorgs Digitala ekosystem för verksamhetssystem