Artikel
08 sep 2022

Demografisk utveckling i Sverige på 2020-talet

I takt med att samhället förändras krävs effektiva och nytänkande lösningar för de problem socialtjänsten, äldreomsorgen och andra verksamheter inom välfärden står inför. Demografisk utveckling är en av dem. I den här artikeln går vi igenom demografisk utveckling i Sverige på 2020-talet och hur våra produkter är en del av lösningen. Men först och främst, vad är demografisk utveckling?

Demografisk utveckling

Demografisk utveckling innefattar ett områdes folkliga förändring som sker naturligt och konstant. Invånare dör, barn föds, nya hushåll bildas och andra hushåll går isär. Dessa förändringar sker sällan i takt med varandra, vilket har en påverkan på samhället i stort. Bostadsförsörjning och omsorg är några områden som kan påverkas av den demografiska utvecklingen.

Hur är Pulsen Omsorg en del av demografisk utveckling i Sverige på 2020-talet?

Demografisk utveckling påverkar en rad olika samhällsfunktioner, i vissa tider mindre än andra. Idag lever folk flera år längre än för hundra år sedan, vilket kräver fler resurser till bland annat äldreomsorgen. Samtidigt ökar befolkningen i en hög takt, men det är inte säkert att de kompenserar ut varandra.

Kort och gott den demografiska utvecklingen kan öka trycket på välfärdsverksamheter, främst vad gäller de äldre, och både offentliga och privata aktörer behöver vara förberedda. Med smartare, effektivare och tydligare system som kombinerar IT och verksamhetskunskap kan välfärdens tekniska utveckling underlätta stora befolkningsförändringar. 

Organisationer som arbetar i den sociala välfärden har länge haft ett gemensamt problem administrativt arbete har tagit över verksamheten. Med våra verksamhetssystem kan ni effektivisera planeringsarbetet, förbättra kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare samt höja kvalitén för rapportering och uppföljning. Att använda våra tjänster tillåter er att lägga fokus på vad som faktiskt spelar roll, och administrativt arbete och systemfel ska inte längre hindra er. 

Om demografisk utveckling i Sverige under 2020-talet resulterar i att ett högre antal personer behöver äldreomsorg kommer branschen få en chock. Om man däremot kan lägga mindre fokus på planering, rapportering och uppföljning kan man hantera en befolkningsökning på ett enklare sätt.

Vi är din partner för framtida utmaningar

Resultatet av demografisk utveckling i Sverige på 2020-talet påverkas av en rad olika faktorer. Oavsett om det leder till konsekvenser inom den sociala välfärden eller inte så vill vi att hela Sverige ska vara redo för alla typer av utmaningar. Idag levererar vi verksamhetssystem till 25% av Sveriges kommuner som berör två miljoner av landets befolkning. Vårt mål är att hjälpa hela Sverige, för att vi tillsammans ska kunna klara framtidens påfrestningar. Kontakta oss redan idag om du vill förbättra era verksamhetssystem!

AI-drivet stöd underlättar socialtjänsten