Artikel
16 mar 2022

Att skapa värde genom IT-utveckling ger en extra stolthet

Som agil coach på Pulsen Omsorg sätter Daniel Öhlund kundfokus i första rummet. När utvecklarna bygger lösningar som skapar värde på riktigt vinner inte bara kundernas verksamheter på det. Det ökar också stoltheten över ett gott utfört jobb.

Daniel Öhlund har bara varit några få dagar på Pulsen Omsorg och än betyder produktnamn som Combine och förkortningar som HSL, IBIC och BBIC inget alls. Allt det kommer ändras efter de första introduktionsdagarna, fullproppade med verksamhetskunskap, säkerhetsgenomgångar och nya personer att lära känna. Samtidigt är det inte för verksamhetsexpertisen
Daniel börjar på Pulsen Omsorg.

Han är gruppchef för ett av bolagets utvecklingsteam och agil coach för hela Pulsen Omsorg. Han kommer närmast från en liknande roll på SKF i Göteborg och det är det agila tänket som är Daniels styrka. Utvecklingen av ITlösningar behöver vara snabbrörlig idag då både teknik och verksamheter förändras i snabb takt. Därför använder Pulsen Omsorg sedan flera år ett agilt arbetssätt och Daniels uppdrag är att utveckla detta så att kunder och medarbetare får ut så mycket som möjligt av sitt arbete.

Ett agilt arbetssätt

Jag kommer framför allt hjälpa till med hur man kan optimera flöden och processer inom bolaget så att det jobb man lägger ner resulterar i rätt saker. Ofta är det lätt att hamna i gamla vanor, både som utvecklare och som kund. Det som en gång var jätteviktigt för kundens verksamhet kanske inte längre behövs överhuvudtaget, säger Daniel och fortsätter:

Risken är då att man lägger mycket möda på att utveckla och leverera något som inte skapar samma nytta som det en gång gjorde. När dagarna är fullbokade och man levererar hela tiden är det viktigt att stanna upp och reflektera ibland. ”Vad är egentligen värdet av det vi gör? Hur hjälper det här kunden att nå sina mål och uppfylla sina behov?” Och för oss själva, hur ser vitill att jobba smartare i stället för att bara jobba mer.

Kundfokus ger roligare utveckling För Daniel Öhlund handlar det framför allt om att ha stort fokus på kunden och dess verksamhet så att man tillsammans kommer fram till vad somskapar allra mest nytta på riktigt och lägga prioriteringarna utifrån det. Det tror han också ger mer glädje i utvecklingsarbetet.

– På Pulsen Omsorg bygger man nyckelverktyg som behövs runt om i landet för att ge bra vård och omsorg. Att få vara med och skapa IT-utveckling som har en sådan konkret nytta tror jag gör att man blir extra stolt över ett gott arbete.

I Daniels nya roll är han gruppchef över ett tjugotal utvecklare men han ser sig snarare som ett stöd till medarbetarna än som en klassisk chef.

– Det här med chefsskap… När någon säger ”chef” tänker jag på en sån där gammaldags chef, den som bestämmer allt och som tror sig veta allt. Jag tycker ledare är ett bättre ord. Det är inte jag som sitter med svar på frågorna utan jag är där för att stötta medarbetarna och plocka fram det bästa ur deras stora kompetens. Det uppdrag jag brinner för är att utveckla medarbetarna och få dem att växa samtidigt som jag optimerar organisationen så att den fungerar så bra den ska och att kunderna får de leveranser de behöver, avslutar Daniel Öhlund.
Pulsen Group är en familjeägd bolagskoncern. Vi utvecklar företag baserat på insikterna från snart 60 år av eget, framgångsrikt entreprenörskap. Flera av våra bolag jobbar med IT. Några är verksamma i helt andra branscher. Men vi förenas allihop i vår grundläggande syn på företagande och ledarskap. Vi tycker att goda affärer även måste bidra till en bättre värld. Och vi är
övertygade om att hållbar affärsutveckling bara kan komma inifrån, från de människor som faktiskt verkar i bolagen varje dag. Därför fokuserar Pulsen Group framförallt på att ge människor nycklarna till att lyckas själva. Både som ledare och individer. För vi vet att det är så man når långsiktig framgång.Och gör världen lite bättre.