Artikel
12 jul 2022

Almedalen 2022 – reflektion eller rosé? Tankar från Fredrik Haase, säljchef på Pulsen Omsorg

Jag hade inte varit på Gotland på över tjugo år och det var min första gång i Almedalen under Almedalsveckan. Jag måste säga att det varit en alltjämt positiv upplevelse, med undantag för den tragiska händelse som skakade Sverige på denna av demokratins ädlaste platser.

Pulsen Omsorg besöker Almedalen 2022

I denna nystart av Almedalsveckan var programmet mer kompakt, deltagarna genuint intresserade av det veckan hade att erbjuda och solen erbjöd lagom med värme för att rama in en av Sveriges tydligaste samhällsdagar. Med över 2000 programpunkter och många andra händelser är det svårt att återge, men i korthet är mina reflektioner summerade nedan.

  • Digitalisering ligger inte så högt på partiernas prioriteringslista som vi i vår bransch skulle vilja. På något sätt klistrar de traditionella politikerämnena såsom försvar, skola, familj och ekonomi sig kvar och tar upp arenan. Kanske är det först nästa år frågorna kring det digitala ekosystemet får sitt genomslag även här och med Pulsen Omsorg och Pulsen Group som en drivande kraft.
  • Det konkreta som skickades med var många ”medskick” och hopp om gott samarbete framåt. Något som kanske kunnat vara mer av handfast karaktär i många lägen. Men det handfasta återstår att vänta på och är i ärlighetens namn inte att förvänta vid denna typ av sammankomster. Här bygger vi förutsättningar. Faktiska lösningar byggs årets övriga 360 dagar.
  • Det saknas tydlig färdplan för Sverige som nation vad gäller digitalisering. Det finns en osäkerhet i vem som gör vad kring digitalisering. Många, med mig inräknat, tänkte och påpekade dock att det inte får leda till att alla aktörer tittar på varandra utan att faktiskt göra något. Varje steg räknas. Även ett litet. Ibland även ett felsteg. Med fortsätt gå. Stanna inte.
  • Det finns en fortsatt osäkerhet kring vad digitalisering innebär. Det tolkas olika av alla aktörer och sträcker sig mellan, men även bortom, gemensam infrastruktur och faktiska tjänster.
  • Mycket fokus lades på GDPR och många var de som försökte reda ut begreppen. Det många som fortfarande betraktar alla frågor kring informationshantering som en enda enhet och misslyckas med att dela upp hanteringen i mindre hanterbara bitar – bitar som faktiskt går att förstå och hantera var och en. Som tur är finns det de som kan navigera även i detta snåriga buskage.
  • Almedalen erbjuder ett bra forum för att prata om samhällsfrågor utan att prata om sina egna produkter, tjänster eller sin egen förträfflighet. Jag kunde besöka många proffsigt arrangerade seminarium och paneldebatter, men såg få diskussioner där deltagarna hade olika åsikter. En mycket vanligare känsla var att ”Vi kan bli bättre om vi samverkar mer”. Det gäller dock att denna samverkan kokar ner i faktiska aktiviteter när sommarens energi fyllt alla entusiastiska deltagare.

Utöver dessa punkter var det en folkfest. Framför allt under tisdagen. Ett mer kompakt format gynnade troligtvis detta event, men ett event som trots det nya formatet blir lite avslaget mot slutet. Detta berodde kanske på att Almedalens själ sårades mitt i folkvimlet. Kanske också på att de flesta inte orkar socialisera och bygga nätverk så länge. Förhoppningsvis reser sig demokratin och det fria Sverige ännu en gång och min förhoppning är att det blir högt tryck ända till slutet nästa år, när veckan blir fyra dagar.

För mig blev det många tankar och reflektioner under dessa dagar. Och inte ett enda glas rosé.

Trevlig sommar! önskar

Fredrik Haase
Försäljningschef på Pulsen Omsorg och förstagångsbesökare på Almedalen