Artikel
08 feb 2024

Pulsen Omsorgs AI-projekt tillsammans med Nacka kommun uppmärksammas av politiker

Vår vision om en mer effektiv, digitaliserad välfärd blev en del av en större dialog när socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) besökte Nacka kommun den 6 februari. Kommunen ska nämligen snart börja använda AI-lösningar som kommer underlätta och effektivisera socialtjänstens dokumentation och uppföljning. Vi på Pulsen Omsorg är stolta leverantörer för projektet och passade på att prata med Åse Linnerbäck, biträdande social- och äldredirektör, efter ministerbesöket. 

AI-lösningarna kommer att bidra till en modern socialtjänst, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, effektiv och smart handläggning och att vi kan lägga våra resurser på det som skapar värde för de som vi finns till för.

Åse Linnerbäck

Så svarar Åse Linnerbäck på frågan om vad projektet kommer generera. Hon betonar också att Nacka ska vara en modern, hållbar arbetsplats.

Socialtjänstministern menade på att Nacka kommun kommer ligga i framkant och till hög grad vara med och driva AI-utvecklingen framåt inom socialtjänsten. ”Fantastiskt att se hur framåtlutade ni är”, sade ministern efter att Åse berättat om AI-projektet som startar under våren i samskapande med oss på Pulsen Omsorg. 

AI-lösningen bygger på innovation inom Pulsen Group där AI är ett fokusområde i många av våra företag. Projektet leds av Pulsen Omsorg och Cecilia Andersson, affärsområdesansvarig, och drivs av en agenda att skapa effektivitet, inkludering och hög kvalitet. ”Det handlar inte bara om att automatisera processer – målet är att göra vårt samhälle mer mänskligt. Genom att låta AI ta hand om det rutinmässiga, kan våra socialarbetare fokusera på det som verkligen räknas: att skapa verkligt värde för människor” berättar Cecilia Andersson. 

Tanken med projektet är just det, att avlasta socialtjänsten så att de får mer tid för omsorg och det arbete som faktiskt genererar värde. Förutom att transkribera samtalen så kan AI:n summera och utvärdera dem, lyfta fram sådant som var viktigt under samtalet. Behöver den här personen mer stöd när det kommer till boende, hälsa eller arbetsliv? Hur var bemötandet i samtalet, var det positivt eller negativt? Den kommer också kunna föra in transkriberingen av samtalet direkt in i Pulsen Combine, Nackas socialtjänsts journalsystem.

Vi på Pulsen Omsorg ser med spänning fram emot att fortsätta vår gemensamma resa med Nacka kommun och snart även utöka detta samarbete till att omfatta fler kommuner. Vår färdriktning är klar: vi strävar mot en framtid där AI är en naturlig del av socialtjänsten, där människans välbefinnande alltid är i centrum.

Cecilia Andersson, affärsområdesansvarig

Vill du veta mer om projektet? Kontakta:
Cecilia Andersson, affärsområdesansvarig
cecilia.andersson@pulsen.se
+46707917334

 

Läs fler artiklar och nyheter

Prenumerera på Omsorgspodden